Ryliškis Darius

 

Gimė 1970 m. vasario 22 d. Panevėžyje. 1988 m. baigė Panevėžio 7-ąją vidurinę mokyklą (dabar Juozo Miltinio gimnazija). 1993 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologo, biologijos dėstytojo specialybę.

1993–2002 m. – Vilniaus universiteto botanikos sodo pomologas, 2002–2010 m. – Dendrologijos skyriaus mokslo darbuotojas, 2011–2012 m. – Vilniaus universiteto botanikos sodo Mokslo programų aptarnavimo ir koordinavimo skyriaus mokslo darbuotojas, nuo 2013 m. – Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas. Nuo 2004 m. – Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Kraštotvarkos ir agroverslo katedros docentas.

2002 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų daktaro disertaciją „Perspektyvių Pietryčių Lietuvos regionui vynmedžio (Vitis L.) veislių ir klonų atranka, jų įvertinimas, morfologijos bei biologijos ypatumai ir produktyvumas“1. 2002 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe nustatė patikimiausių statistiškai OIV aprašus, iš jų parinko aštuonis, kurių pakanka Lietuvoje auginamų vynmedžių identifikacijai. Aprašė A. Gailiūno hibridus, jų bei užsienyje sukurtų veislių reakciją į agroklimatines sąlygas, produktyvumą ir atsparumą ligoms. Nustatė vynmedžių paplitimo Pietryčių Lietuvoje dėsningumus. Rekomendavo hibridus ir veisles auginimui Pietryčių Lietuvoje.

Išspausdino virš 20 mokslinių, apie 10 mokslo populiarinimo straipsnių. Publikavo knygą „Dendrologijos praktikos darbų užduotys“2.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Suomijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Vengrijoje.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete dėstė ir dėsto kursus: dendrologija ir pomologija; dekoratyvinių augalų medelynai; medelynų verslas; dekoratyviniai augalai; dekoratyvinių augalų auginimo technologijos.

Latvijos dendrologų draugijos narys.

Nuorodos

1 Ryliškis D. Perspektyvių Pietryčių Lietuvos regionui vynmedžio (Vitis L.) veislių ir klonų atranka, jų įvertinimas, morfologijos bei biologijos ypatumai ir produktyvumas = Selection of vine (Vitis L.) varieties and clones having prospects in Southeast Lithuania, their estimation, peculiarities of morphology and biology and productivity : daktaro disertacijos santrauka. – Vilnius, 2002. – 32 p.

2 Ryliškis D. Dendrologijos praktikos darbų užduotys. – Vilnius, 2011. – 48 p.