Šafnagelis Kazimieras (Kazimierz Szafnagl)*

 

Gimė 1858 m. kovo 3 d. Berdičeve (Baltarusija). 1875 m. baigė Varšuvos realinę gimnaziją. 1880 m. baigė Rygos politechnikos instituto Chemijos skyrių. Gyveno Kušlėnuose, Ašmenos rajone (Baltarusija). Buvo vienas iš Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bei jos muziejaus steigėjų, 1910 metais tapo šios draugijos garbės nariu, bendradarbiavo su Krokuvos mokslų akademijos fiziografine komisija.

1908 m. publikavo knygą „Zapiski bryologiczne“ (Briologiniai užrašai)1, kurioje aprašė 210 samanų rūšių Vilniaus ir Minsko aukštumų regione.

Mirė 1923 m. Palaidotas Gauce kapinėse, netoli Kušlėnų.

Šaltiniai

* Parengta pagal http://oszmianszczyzna.pl/strona_kuszlany_szafnagel.html

Nuorodos

1 Shafnagl K. Zapiski bryologicznie. – Wilno, 1908. – 74 p.