Šaulienė Ingrida

Gimė 1967 m. vasario 13 d. Šiauliuose. 1985 m. baigė Šiaulių miesto 16-ąją vidurinę mokyklą. 1991 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos-chemijos dėstytojos specialybę.

1996–2011 m. – Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros asistentė, lektorė, docentė. 2005–2014 m. – Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros vedėja, nuo 2015 m. – Šiaulių universiteto Mokslo instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, 2015–2016 m. – Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorė, nuo 2011 m. – Šiaulių universiteto Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto profesorė, nuo 2016 m. – Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorė.

2002 m. Botanikos institute apgynė mokslų daktaro disertaciją „Somatinių embrioidų, žiedų ir vegetatyvinių ūglių regeneracija Nicotiana kultūrose (kultivavimo su fitohormonais trukmės ir fotoperiodo reikšmė)“1. 2002 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe pirmą kartą įvertino ir palygino žiedų ir vegetatyvinių ūglių formavimąsi ir augimą skirtingos fotoperiodinės reakcijos augalų epiderminiuose ir subepiderminiuose žiedstiebių audiniuose, kultivuojamuose skirtingomis šviesos / tamsos periodų sąlygomis. Padarė išvadą, kad izoliuoti nuo augalo audiniai išlaiko fotoperiodizmą, o fotoperiodas turi įtakos ne tik vegetatyvinių pumpurų / žiedų formavimuisi, bet ir jų augimui.

Išspausdino daugiau kaip 50 mokslinių, 20 mokslo populiarinimo straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Alerginis rinitas: kaip išvengti?“2, „Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono invaziniai organizmai = Lietuvas un Latvijas pierobežas invazīvie organismi“3, „Kietinė ambrozija Lietuvoje (biologija, ekologija, poveikis): metodinė priemonė“4, „Sodmenų auginimas urbanizuotoms teritorijoms: vadovėlis aukštosioms mokykloms“5.

Buvo dviejų doktorantų konsultantė.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Argentinoje, Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Graikijoje, Islandijoje, Italijoje, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Latvijoje, Lenkijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje, Vokietijoje.

2003 m. stažavosi Poznanės universitete, Estijos Žemės ūkio universiteto Zoologijos ir Botanikos institute, 2005 m. – Latvijos universiteto Geografijos ir žemės mokslų fakultete, 2010 m. – Turku universitete, 2011 m. – Vorčesterio universitete.

Šiaulių universitete dėstė ir dėsto augalų fiziologijos, molekulinės ląstelės biologijos, genetikos, darnios ekosistemų raidos, tyriminių veiklų projektavimo ir įgyvendinimo kursus.

2012 m. suteiktas Šiaulių universiteto docento pedagoginis vardas.

2015 m. suteiktas Daugpilio universiteto Garbės daktaro vardas.

2017 m. suteiktas Šiaulių universiteto profesoriaus pedagoginis vardas.

2014 m. apdovanota Šiaulių universiteto metų mokslininko apdovanojimu.

Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė, Lietuvos mokslininkų sąjungos Salduvės skyriaus narė.

Tarptautinės aerobiologų asociacijos narė, nuo 2016 m. – Europos aerobiologų draugijos prezidentė, Tarptautinės ambrozijų draugijos narė.

Mokslo žurnalų Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis ir Zemdirbyste-Agriculture redakcinės kolegijos narė.

Nuo 2004 m. Aerobiologinių tyrimų ir stebėsenos tinklo Lietuvoje koordinatorė, Šiaulių universiteto atstovė Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto „Aplinkos apsauga“ veikloje, Šiaulių miesto savivaldybės darbo grupės „Rėkyvos aplinkos apsaugos problemoms spręsti“ narė, Šiaulių miesto savivaldybės darbo grupės „Miesto teritorijų ir parkų infrastruktūros sutvarkymo klausimais“ narė.

Nuorodos

1 Šaulienė I. Somatinių embrioidų, žiedų ir vegetatyvinių ūglių regeneracija Nicotiana kultūrose (kultivavimo su fitohormonais trukmės ir fotoperiodo reikšmė) = Regeneration of somatic embryoids, flowers and vegetative shoots in Nicotiana cultures (the role of phytohormone cultivation and photoperiod) : daktaro disertacijos santrauka. – Vilnius, 2002. – 32 p.

2 Šaulienė I., Kainov D., Šukienė L., Greičiuvienė J. Alerginis rinitas: kaip išvengti? – Vilnius, 2015. – 73 p.

3 Gudžinskas Z., Kazlauskas M., Pilāte D., Balalaikins M., Pilāts M., Šaulys A., Šaulienė I., Šukienė L. Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono invaziniai organizmai = Lietuvas un Latvijas pierobežas invazīvie organismi. – Vilnius, 2014. – 181 p.

4 Šaulienė I., Gudžinskas Z., Malciūtė A., Veriankaitė L., Leščiauskienė V. Kietinė ambrozija Lietuvoje (biologija, ekologija, poveikis): metodinė priemonė. – Šiauliai, 2011. – 61 p.

5 Galvydis J., Navys E. V., Šaulienė I. Sodmenų auginimas urbanizuotoms teritorijoms: vadovėlis aukštosioms mokykloms. – Šiauliai, 2007. – 431 p.