Šidla Leonas

Gimė 1927 m. balandžio 10 d. Šiškinių kaime (Švenčionių apskr.). 1948 m. baigė Vilniaus vakarinę vidurinę mokyklą, 1953 m. – Vilniaus žemės ūkio technikumą. 1959 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologo, vidurinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytojo specialybę.

1959 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Fitopatologijos sektoriaus vyr. laborantas, 1960 m. – Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1971–1974 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1975–1987 m. – Floros ir geobotanikos laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1967 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Parazitiniai Botrytis micheli genties grybai ant kultūrinių ir laukinių augalų Lietuvos TSR“1. 1967 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Tyrė augalų ligų sukėlėjus – Botrytis genties grybus. Išspausdino apie 40 mokslinių, per 30 mokslo populiarinimo straipsnių.

Publikavo dvi grožinės literatūros knygas: „Kalnėnai“2, ir „Nuo balanos gadynės iki lempos žibalinės“3.

Mirė 2006 m. rugpjūčio 22 d. Vilniuje.

Nuorodos

1 Шидла, Л. Грибы рода Botrytis Micheli на культурных и дикорастущих растениях в Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1967. – 16 с.

2 Šidla L. Kalnėnai. – Vilnius, 2002. – 153 p.

3 Šidla L. Nuo balanos gadynės iki lempos žibalinės. – Vilnius, 2004. – 130 p.