Šikšnianienė (Plumpaitė) Jūratė Bronė

Gimė 1960 m. sausio 27 d. Kaune. 1978 m. baigė Jonavos 1-ąją vidurinę mokyklą. 1989 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės specialybę.

1981–1990 m. – Lietuvos žemdirbystės instituto chemikė-inžinierė, 1990–2002 m. – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2002–2007 m. – mokslo darbuotoja; 2007–2010 m. – AB „Achema“ inžinierė-kokybės vadybininkė; 2010–2014 m. – LAMMC filialo Sodininkystės-daržininkystės instituto, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus mokslo darbuotoja, nuo 2014 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja.

2002 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute apgynė mokslų daktaro disertaciją „Eucoreosma sekcijos serbentų peroksidazės ir polifenoloksidazės tyrimai skirtinguose ontogenezės tarpsniuose “1. 2002 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė septynių Eucoreosma sekcijos serbentų rūšių ir šešių juodųjų serbentų veislių augalų raidą Lietuvos sąlygomis. Nustatė peroksidazės ir polifenoloksidazės izofermentų kaitą serbentų augaluose mažojo raidos ciklo tarpsniuose.

Išspausdino apie 80 mokslinių straipsnių.

Dalyvavo mokslinėje konferencijoje Lenkijoje.

Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos biochemikų draugijų narė.

Nuorodos

1 Šikšnianienė J. Eucoreosma sekcijos serbentų peroksidazės ir polifenoloksidazės tyrimai skirtinguose ontogenezės tarpsniuose = Investigations of peroxidase and polyphenoloxidase of Eucoreosma section currants at various ontogenesis stages : daktaro disertacijos santrauka. – Babtai (Kauno r.), 2002. – 24 p.