Šimkūnaitė Eugenija

 

Gimė 1920 m. kovo 11 d. Novorosijske, Rusijoje. 1937 m. baigė Utenos gimnaziją. 1943 m. baigė Vilniaus universitetą.

1942–1945 m. – Vilniaus universiteto Farmakognostinio sodo asistentė. 1945 m. – Vilniaus 1-osios farmacijos ligoninės vaistinės vedėja. 1947 m. – Lietuvos TSR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiosios farmacijos valdybos prekybos skyriaus inspektorė, paruošų skyriaus vedėja. 1949–1955 m. –  Lietuvos MA Botanikos instituto Botanikos sodo Kaune jaunesnioji mokslinė bendradarbė. 1955–1957 m. – Visasąjunginio vaistinių augalų ūkio „Darmina“ padalinio stoties Aris direktorė, Kazachstane. 1957–1969 m. – Lietuvos TSR Vyriausiosios farmacijos valdybos vyr. inspektorė vaistažolių paruošoms, 1969–1975 m.– Vaistažolių skyriaus viršininkė.

1952 m. Lietuvos MA Biologijos institute apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Valerijonų kultivavimas Lietuvos TSR“1. 1952 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis.

1971 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų daktaro disertaciją „Lietuvos vaistinių augalų resursų naudojimo biologiniai pagrindai“2. 1971 m. suteiktas daktaro laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas habilituoto daktaro laipsnis.

Su bendraautore publikavo knygą „Vaistažolės. Vadovas rinkėjams ir augintojams“3. Po mirties publikuotas straipsnių rinkinys „Sveiko gyvenimo receptai“4.

Lietuvos farmacininkų draugijos narė.

Inicijavo Lazdijų rajono Gerdašių eksperimentinio vaistažolių ūkio steigimą. 1997 m. įsteigtas E. Šimkūnaitės fondas, remiantis studijuojančius farmaciją ir vaistažolininkystę. 1998 m. Tauragnų vidurinei mokyklai suteiktas dr. Eugenijos Šimkūnaitės vardas.

Šaltiniai

* Papildoma informacija – Eugenijos Šimkūnaitės fondo tinklapis – http://www.simkunaites-fondas.lt

Nuorodos

1 Шимкунайте Е. Культура валерианы в Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1951. – 14 с.

2 Шимкунайте Е. Биологические основы пользования ресурсов лекарственных растений Литвы: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1970. – 47 с.

3 Šimkūnaitė E., Urbienė J. Vaistažolės. Vadovas rinkėjams ir augintojams. – Vilnius, 1971. – 164 p.

4 Šimkūnaitė E. Sveiko gyvenimo receptai. – Vilnius, 2007. – 398 p.