Šneideris Donatas

 

Gimė 1984 m. liepos 9 d. Klaipėdoje. 2003 m. baigė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnaziją. 2008 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2010 m. – magistro kvalifikacinį laipsnį.

2015–2017 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos mokslo darbuotojas, nuo 2017 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorijos mokslo darbuotojas.

2015 m. Gamtos tyrimų centre apgynė daktaro disertaciją „Nepovirusai Lietuvoje, jų sukeliamos augalų ligos ir virusų izoliatų genetinė įvairovė“1. 2015 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe naudinguosiuose ir dekoratyviniuose augaluose identifikavo 22 virusų izoliatus, priklausančius penkioms rūšims. Atliko aptiktų virusų genominių sekų palyginimus ir filogenetinę analizę.

Išspausdino aštuonis mokslinius straipsnius.

Nuorodos

1 Šneideris D. Nepovirus caused plant diseases and genetic variability of virus isolates in Lithuania = Nepovirusai Lietuvoje, jų sukeliamos augalų ligos ir virusų izoliatų genetinė įvairovė : summary of doctoral dissertation. – Vilnius, 2015. – 36 p.