Štukėnienė (Indrišiūnaitė) Gitana

Gimė 1971 m. liepos 9 d. Peluodžių kaime (Pakruojo r.). 1989 m. baigė Pašvitinio vidurinę mokyklą Pakruojo r. 1994 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologijos ir žemės ūkio pagrindų ir taikomųjų darbų mokytojos specialybę. 1995 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultete įgijo magistro laipsnį.

1995 m. – studijavo Oslo universitete, nuo 1994 m. – Vilniaus universiteto Botanikos sodo mokslo darbuotoja, vėliau – Žolinių dekoratyvinių augalų kolekcijų vedėja. 1996–2001 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto doktorantė.

2002 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų daktaro disertaciją „Lietuviškų kardelių (Gladiolus L.) tyrimas Vilniaus universiteto Botanikos sode ir jų įvertinimas“1. 2002 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe pirmą kartą Lietuvoje buvo parengta kardelių veislių vertinimo, aprašymo sistema pagal morfologinius, dekoratyvinius ir biologinius požymius bei augalų atsparumą ligoms ir kitokiems nepalankiems augalų augimui ir vystymuisi veiksniams. Buvo išanalizuoti dviejų Lietuvoje išleistų kardelių veislių registrai. Pirmą kartą VU Botanikos sode atlikti Lietuvos selekcininkų sukurtų (1984–1999 m.) šimto kardelių veislių morfologinių, dekoratyvinių bei biologinių savybių tyrimai ir atlikta vertingiausių kardelių veislių atranka bei dauginimas.

Išspausdino apie 60 mokslinių, 50 mokslo populiarinimo straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Dekoratyvinių augalų genetiniai ištekliai: Augalų genų bankas: augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinaciniai centrai“2, „Vilniaus universiteto Botanikos sodas Kairėnuose 1974–2014 m.“3. Parengė vieną metodinę priemonę.

2013 m. dalyvavo mokslinėje ekspedicijoje Lenkijoje, 2014 m. – Čekijoje, 2017 m. – Šveicarijoje ir Islandijoje.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Estijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Turkijoje.

2000 m. suteikta Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo jaunojo mokslininko stipendija.

Tarptautinės  EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) draugijos, Tarptautinės ISHS (International society for horticultural science) draugijos, Tarptautinės NJF (Nordic association for agricultural science) draugijos narė, Lietuvos gėlių selekcininkų draugijos valdybos narė.

Nuorodos

1 Indrišiūnaitė G. Lietuviškų kardelių (Gladiolus L.) tyrimas Vilniaus universiteto Botanikos sode ir jų įvertinimas: daktaro disertacijos santrauka. – Vilnius, 2001. – 29 p.

2 Naujalis J. R., Skridaila A., Ryliškis D., Štukėnienė (Indrišiūnaitė) G., Baronienė V., Varkulevičienė J., Cirtautas V., Navalinskienė M., Baliūnienė A., Januškevičius L. Dekoratyvinių augalų genetiniai ištekliai: Augalų genų bankas: augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinaciniai centrai. – Kaunas, 2001. – 45 p.

3 Žilinskaitė S., Jurkevičienė G., Skridaila A., Ryliškis D., Meiduvienė A., Štukėnienė G., Vaitkūnienė V., Balnytė K., Šimėnaitė R., Ryliškienė R., Dapkūnienė S., Pečiulytė A., Pribušauskaitė V., Riaubienė V., Versockas V. Vilniaus universiteto Botanikos sodas Kairėnuose 1974–2014 m. – Vilnius, 2016. – 104 p.