Sakalauskienė (Grincevičiūtė) Sandra

Gimė 1978 m. rugpjūčio 22 d. Vilniuje. 1996 m. baigė Kauno Milikonių vidurinę mokyklą. 2003 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto agronomijos krypties bakalauro studijas, 2006 m. baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto agronomijos krypties magistrantūros studijas. Įgijo agronomijos specialybę.

2005–2011 m. – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja. 2011–2016 m. – mokslo darbuotoja. Nuo 2016 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja.

2011 m. Aleksandro Stulginskio universitete apgynė mokslų daktaro disertaciją „Kintančio klimato ir aplinkos veiksnių kompleksinio poveikio žirnių fiziologiniams rodikliams modeliavimas“1. 2011 m. suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Disertaciniame darbe, modeliuojant CO2 koncentracijos ir oro temperatūros parametrus, buvo nustatyta skirtingų genotipų sėjamojo žirnio augalų fiziologinės reakcijos pokyčiai skirtingos substrato drėgmės ir UV-B spinduliuotės poveikyje. Tyrimų rezultatai parodė, kad drėgmės deficitas substrate limitavo žirnių augimo procesus. Drėgmės trūkumo sąlygomis, kaip gynybinė reakcija, pasireiškė suintensyvėjęs fotosintezės pigmentų kaupimasis. Intensyvėjanti UV-B spinduliuotė, dėl stiprių asimiliacinio aparato pažeidimų, slopino žirnių augimą priklausomai nuo genotipo.

Išspausdino apie 70 mokslinių, 4 populiarius straipsnius.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Australijoje, Olandijoje, Graikijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje.

2013 m. stažavosi Katalikiško Švenčiausios Mergelės universiteto Aplinkos ir žemės ūkio chemijos institute Piacenzoje, 2013, 2015 ir 2017 m. – Visuomeniniame Navaros universitete Pamplonoje, 2018 m. – Lankasterio universitete.

2014 m. apdovanota LMA jaunųjų mokslininkų stipendija.

Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų draugijos (NJF) narė, Lietuvos fiziologų draugijos narė.

Nuorodos

1 Sakalauskienė S. The modeling of complex impact of changing climate and environmental factors on pea physiological indices = Kintančio klimato ir aplinkos veiksnių kompleksinio poveikio žirnių fiziologiniams rodikliams modeliavimas : summary of doctoral dissertation.  – Kaunas, 2011. – 26 p.