Samuolienė Giedrė

Gimė 1978 m. birželio 7 d. Kaune. 1996 m. baigė „Aukuro“ vidurinę mokyklą Kaune. 2001 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, įgijo biologijos bakalauro laipsnį, 2003 m. – chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2008 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute ir Aleksandro Stulginskio universitete apgynė daktaro disertaciją „Valgomosios morkos Daukus sativa (Hoffm.) Röhl žydėjimo iniciacijos fiziologiniai ir biocheminiai aspektai“1. 2008 m. suteiktas daktaro laipsnis. Nuo 2014 m. – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui. Nuo 2014 m. – Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų biochemijos instituto lektorė. Nuo 2016 m. – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja. Nuo 2018 m. – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėja. Dirba fotofiziologijos, produktyvumo fiziologijos, augalų metabolizmo tyrimo srityse. Išspausdino 48 mokslinius straipsnius. Publikavo knygas ir knygų dalis: „Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija“2; “Light-emitting diodes (LEDs) for improved nutritional quality”3; “Physiological aspects of biennial bearing by manipulating crop load in apple tree”4; “Interaction between flowering initiation and photosynthesis”5; “Interaction between light quality and tocopherol antioxidant activity“6. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Singapūre, Austrijoje, JAV, Graikijoje, Kinijoje. LMT programų narė ir dalyvė. 2006 m. stažavosi molekulinės biologijos srityje Sodininkystės ir daržininkystės institute, 2017 m. – “Advanced Imaging Techniques from ZEISS”. Nuo 2018 m. – Lietuvos mokslo tarybos ekspertė; mokslo darbų „Sodininkystė ir daržininkystė“ redaktorių kolegijos ir redakcinės mokslinės tarybos narė. Vadovavo ir vadovauja trijų daktaro disertacijų rengimui. 2012–2013 m. paskirta Lietuvos mokslų akademijos stipendija, 2015 m. apdovanota VDU sidabro medaliu už pasiekimus moksle. 2014 m. (su bendraautoriais) už darbų ciklą „Augalų fiziologijos tyrimai: raidos, streso, produktyvumo ir kokybės valdymas (1999–2013)“ paskirta Lietuvos mokslo premija.

Lietuvos augalų fiziologų, Tarptautinės sodininkystės ir daržininkystės mokslo draugijos (ISHS) narė.

Nuorodos

1 Samuolienė G. The physiological and biochemical aspects of flowering initiation in edible carrot (Daucus sativa (Hoffm.) Röhl) = Valgomosios morkos Daucus sativa (Hoffm.) Röhl žydėjimo iniciacijos fiziologiniai ir biocheminiai aspektai : summary of doctoral dissertation. – Akademija (Kauno r.), 2007. – 25 p.

2 Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. – Vilnius, 2015. – 92 p.

3 Samuolienė G., Brazaitytė A., Vaštakaitė V. Light-emitting diodes (LEDs) for improved nutritional quality. In: Dutta Gupta S. (eds). Light Emitting Diodes for Agriculture. – Singapore (Springer), 2017. – p. 149–190.

4 Samuoliene G., Ceidaite A., Sirtautas R., Kviklys D. Physiological aspects of biennial bearing by manipulating crop load in apple tree. In: Ecology, Ecosystems and Stress: Impacts, Adaptation and Mitigation. Ed. by Rakshit A. – ATINER, 2016. – p. 25–36.

5 Samuoliene G., Duchovskis P. Interaction between flowering initiation and photosynthesis. In: Applied Photosynthesis. Ed. Mohammad Mahdi Najafpour. – In Tech., 2012. – p. 121–140.

6 Samuolienė G., Duchovskis P. Interaction between light quality and tocopherol antioxidant activity. In: Tocopherol: Sources, Uses and Health Benefits. – Publisher: Nova Science Publishers. Inc, 2012. – p. 103–116.