Servienė-Matesovič Elena

 

Gimė 1969 m. kovo 30 d. Jašiūnuose, Šalčininkų r. 1987 m. baigė Baltosios Vokės vidurinę mokyklą. 1992 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, įgijo chemikės-biochemikės specialybę. 1992–1993 m. – Vilniaus universiteto Pediatrijos centro jaunesnioji mokslo darbuotoja, 1996–1999 m. – Botanikos instituto Genetikos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2002–2006 m. – mokslo darbuotoja, 2006–2009 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. 2010–2015 m. – Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2014 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Genetikos laboratorijos vadovė, nuo 2015 m. – vyriausioji mokslo darbuotoja. 2008–2014 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentė, nuo 2015 m. – profesorė.

2002 m. Botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Mielių Saccharomyces cerevisiae rekombinantinių plazmidžių struktūrinių elementų reikšmė K2 preprotoksino geno raiškai“1. 2002 m. nostrifikuota daktare.

Disertaciniame darbe atskleidė Saccharomyces cerevisiae K2 preprotoksino geno raiškos ypatumus, pademonstravo atsparumo toksinui moduliavimo galimybes. Genų inžineriniais metodais sukonstravo rekombinantinės plazmidinės DNR, koduojančios modifikuotus preprotoksino genus ir sąlygojančios laukiniam mielių kamienui prilygstantį kilerinio baltymo produkcijos lygį.

Išspausdino 46 mokslinius straipsnius. Su bendraautoriais publikavo skyrius knygose: „Current Protocols in Microbiology“2, „Methods in Molecular Biology“3.

Vadovavo trijų mokslų daktaro disertacijų parengimui.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Baltarusijoje, JAV, Kanadoje, Čekijoje, Portugalijoje, Moldovoje.

2003–2005 m. stažavosi Kentukio universitete, 2010 m. – Lundo universitete, 2011 m. – Laisvajame Briuselio universitete, 2015 m. – Čekijos gyvybės mokslų centre.

Vilniaus Gedimino technikos universitete dėsto genų inžineriją.

2001 m. suteikta Europos Komisijos, FEBS jaunųjų mokslininkų kelionių stipendijos, 2004, 2005 m. – Amerikos virusologų draugijos stipendija, 2011 m. – Europos molekulinių biologų organizacijos (EMBO) stipendija.

Lietuvos biochemikų, Lietuvos mikrobiologų draugijų narė, Amerikos mikrobiologų draugijos narė. Buvo Amerikos virusologų draugijos narė.

Dalyvauja disertacijų gynimo tarybose, Welcome Trust, Sciex, Lietuvos mokslo tarybos projektų ir doktorantūrų vertinimo ekspertė, buvo botanikos krypties doktorantūros komiteto narė.

Nuorodos

1 Servienė E. Mielių Saccharomyces cerevisiae rekombinantinių plazmidžių struktūrinių elementų reikšmė K2 preprotoksino geno raiškai. – Vilnius, 2002. – 40 p. (anglų k.).

2 Pogany J., Panavas T., Serviene E., Nawaz-Ul-Rehman M.S., Nagy P.D. A high-through put approach for studying virus replication in yeast. Current Protocols in Microbiology. – NY, 2010: Chapter 16: 1–16.

3 Panavas T., Serviene E., Pogany J., Nagy P.D. Genome-wide screens for identification of host factors in viral replication. Methods in Molecular Biology – Clifton, N. J., 2008. – 451: 615–624.