Skeivienė Ona*

Gimė 1912 m. vasario 25 d. Talkonių kaime (Pasvalio r.). 1956 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo sodininko specialybę.

Nuo 1934–1965 m. – VDU Kauno botanikos sodo, Lietuvos MA Biologijos instituto, Lietuvos MA Botanikos instituto sodininkė-gėlininkė, laborantė, jaunesnioji mokslinė bendradarbė. 1965–1988 m. – vyr. mokslo bendradarbė.

1964 m. Lietuvos žemės kio akademijoje apgynė mokslų kandidato disertaciją „Gėlių auginimas. [Spausdinti darbai. „ „Primulės“ penkių naujų veislių išvedimas]“1. 1965 m. suteiktas mokslų kandidatės laipsnis. Gėlininkystės klausimais išspausdino 7 mokslinius, daugiau kaip 60 mokslo populiarinimo straipsnių. Publikavo knygas: „Gėlių auginimas“2, „Kambariniai dekoratyviniai augalai“3, „Dekoratyvinė sodininkystė“4, „Žydinčios kambarinės gėlės“5 , „Gėlių auginimas“6.

1957 m. Kauno botanikos sode įrengė rožių ekspoziciją, atkūrė alpinių augalų kolekciją. Sukūrė naujas švelniosios raktažolės (Primula malacoides Franch.) veisles: ΄Lietuvaitė΄, ΄Jadvyga΄, ΄Jaunystė΄, ΄Linkėjimai Latvijai΄. 1965 m. suteiktos autorinės teisės (TSRS žemės ūkio ministerija, Maskva). 1976 m. – veislę ΄Pasaka΄. Sukūrė 19 perspektyvių puikiojo bijūno (Paeonia lactiflora Pall.) hibridų. Hibridai 'Garbė Motinai', 'Prof. K. Grybauskas', 'Virgilijus' 1976 m. – rajonuoti, 1979 m. – suteiktos autorinės teisės.

1968 m. suteiktas vyr. mokslo darbuotojos vardas.

1969 m. apdovanota Sodininkų draugijos Garbės raštu.

1973 m. paskirta Lietuvos SSR mokslo premija.

1977 m. penkias švelniųjų raktažolių veisles įvertino Anglijos karališkosios sodininkų draugijos Taryba.

1979 m. dalyvavo konkurse dėl geriausio gėlyno sudarymo Anglijoje, Braitone. Projektas įvertintas prizu – sidabriniu padėklu.

Buvo „Žinijos“, Lietuvos sodininkų ir selekcininkų draugijų narė.

Buvo viena iš pirmųjų Lietuvos dekoratyvinės sodininkystės specialisčių, želdintoja-dekoratorė ir puokščių kūrėja.

Mirė 1988 m. balandžio 22 d. Kaune. Palaidota Karmėlavos kapinėse.

Šaltiniai

* Tekstą parengė dr. Judita Varkulevičienė. – VDU Botanikos sodas. Varkulevičienė J., Mitkuvienė A. Ona Skeivienė – pirmoji profesionali gėlininkė-selekcininkė Lietuvoje. – VDU Botanikos sodo raštai, XVI, Kaunas, 2012. – 107–113 p.

Nuorodos

1 Скейвене О. Цветоводство и селекция первоцвета: Автореферат дис. по опубликованным работам на соискание учен. степ. канд. сельскохозяйственных наук. – Каунас, 1965. – 16 с.

2 Skeivienė O. Gėlių auginimas. – Vilnius, 1955. – 206 p.

3 Skeivienė O.  Kambariniai dekoratyviniai augalai. – Vilnius, 1957. – 143 p.

4 Boguševičiūtė A., Lukaitienė M., Navasaitis M., Skeivienė O., Vengeliauskaitė A., Šešelgienė T., Žuklys L. Dekoratyvinė sodininkystė. – Vilnius, 1963. – 406 p.

5 Skeivienė O. Žydinčios kambarinės gėlės. – Vilnius, 1970. – 130 p. (2-asis patais. ir papild. leid.).

6 Skeivienė O. Gėlių auginimas. – Vilnius, 1978. – 165 p. (2-asis leid.).