Stanevičienė (Jarmalavičiūtė) Severa

Gimė 1931 m. lapkričio 7 d. Aleknonių kaime (Alytaus r.). 1951 m. baigė Vilniaus S. Nėries v. vidurinę mokyklą.

1956 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-botanikės, vidurinės mokyklos biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1957–1959 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto laborantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja. 1959–1990 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto, 1990–2000 m. – Botanikos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė – vyresnioji mokslo darbuotoja.

1964 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Peronosporales eilės grybai Lietuvoje“.

1989 m. SSRS MA V. Komarovo v. Botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Pabaltijo Peronosporales eilės grybai“.

Disertaciniuose darbuose apibendrino Baltijos šalyse surinktus duomenis apie Peronosporales eilės grybus. Nustatė 189 peronosporinių grybų rūšis. Išaiškino 342 rūšis augalų šeimininkų, kuriuos jie parazituoja. Taip pat nagrinėjo įvairius šių obligatinių parazitų ekologijos, biologijos klausimus, sudarė chorologinę jų charakteristiką. 1993 m. nostrifikuota daktare.

Tyrė peronosporiečius, anamorfinius grybus – Coelomycetes (Sphaeropsidales eilė), aiškinantis įvairius jų sistematikos, ekologijos bei biologijos klausimus.

Išspausdino 62 mokslinius, 25 mokslo populiarinimo straipsnius.

Viena ir su bendraautoriais publikavo knygas: „Peronosporiniai Pabaltijo grybai“1, „Lietuvos grybai. I. Gleivūnai (Myxomycota), Peronosporiečiai (Peronospsorales)“2.

Dalyvavo mokslinėse ekspedicijose Estijoje ir Latvijoje.

Dalyvavo Baltijos šalių mikologų ir lichenologų konferencijose Latvijoje, Estijoje, konferencijose Rusijoje, I-jame tarptautiniame mikologų kongrese Didžioje Britanijoje.

Stažavosi SSRS MA V. Komarovo v. Botanikos institute.

2001 m. (su bendraautoriais) už darbų ciklą „Lietuvos makromicetų ir augalų parazitinių mikromicetų įvairovės įvertinimas (1991–2000 m.)“ paskirta Lietuvos mokslo premija.

Lietuvos mikologų draugijos, Lietuvos botanikų draugijos narė.

Buvo daugiatomio leidinio „Lietuvos grybai“ redkolegijos narė.

Buvo Botanikos instituto Mokslinės tarybos narė.

Nuorodos

1 Stanevičienė S. Peronosporiniai Pabaltijo grybai. – Vilnius, 1984. – 207 p. (rusų k.).

2 Mazelaitis J., Stanevičienė S. Lietuvos grybai. I. Gleivūnai (Myxomycota), Peronosporiečiai (Peronosporales). – Vilnius, 1995. – 291 p.