Vailionis Liudas

 

Gimė 1886 m. sausio 13 d. Mizarų kaime (Leipalingio vlsč., Seinų apsk.). 1914 m. baigė Krokuvos universiteto Filosofijos fakultetą.

1912 m. dirbo Krokuvos universiteto Agronomijos skyriaus Selekcijos stotyje asistentu. 1913 m. – Plocko augalų tyrimo stoties agronomas. 1919–1922 m. dirbo Saulės gimnazijoje ir Gamtos tyrimų stotyje, dalyvavo kuriant Aukštuosius kursus, Gamtos skyriuje dėstė botaniką. 1922–1939 m. – Lietuvos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos katedros docentas, Augalų anatomijos ir fiziologijos kabineto vadovas. 1939 m. – ekstraordinarinis profesorius.

Dirbo augalų anatomijos ir fiziologijos bei floristikos srityse. Tyrė beržų rėtą, Nemuno dumblius. Išspausdino apie 20 mokslo darbų.

Lietuvos universitete ir Vytauto Didžiojo universitete dėstė augalų anatomiją ir morfologiją, augalų fiziologiją, gamtos mokslų dėstymo metodiką, bendrąją botaniką.

Vadovavo Lietuviško botanikos žodyno komisijai, savo lėšomis parengė ir publikavo „Lietuvišką botanikos žodyną“1.

Kartu su Tadu Ivanausku įkūrė Draugiją Lietuvai pagražinti, buvo Lietuvos tabako augintojų draugijos įkūrėjas, Lietuvos gamtininkų, Prancūzijos botanikų, Vokietijos botanikų, Amerikos augalų fiziologų draugijų narys.

1930 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.

Mirė 1939 m. vasario 27 d. Palaidotas Kaune, Tabariškių kapinėse.

2011 m. L. Vailionio dukra Danutė Vailionytė-Markevičienė publikavo prisiminimų knygą „Liudas Vailionis“2.

Šaltiniai

Klimavičiūtė J. Botanikos mokslo raida Lietuvoje 1919–1943. – Vilnius, 2002. – 179 p.

Nuorodos

1 Dagys J. (red.). Lietuviškas botanikos žodynas. I dalis. – Kaunas, 1938.

2 Vailionytė-Markevičienė D. Liudas Vailionis. – Kaunas, 2011. – 368 p.