Vaitkūnienė (Žiaunytė) Virginija

 

Gimė 1954 m. lapkričio 3 d. Oniūnų kaime (Kupiškio r.). 1972 m. baigė Kupiškio rajono Subačiaus vidurinę mokyklą. 1979 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1979–1991 m. – Vilniaus universiteto vyr. laborantė, 1991–1993 m. – jaunesnioji mokslo darbuotoja, 1993–1995 m. – mokslo darbuotoja, 1995–2013 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2013 m. – mokslo darbuotoja.

1992 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Genetiškai nestabilių miežių mutantų tw1 ir tw2 genetinė analizė ir ypatybės“1. 1992 m. suteiktas biologijos mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe hibridologiniu metodu ir komplementacijos testu įrodė, kad mutacijos tw1 ir tw2 yra monogeninės, recesyvinės, homoalelinės, alelinės mutacijai tweaky spike (tw), todėl žymimos tw1 ir tw2. Mutantams būdingas didelis fenotipinis kintamumas. Genealogijų metodu nustatė nepaveldimą jų pobūdį. Mutantai tw1 ir tw2 genetiškai nestabilūs. Revertantuose išlikę pleotropinio požymių komplekso savybių: didesnis baltymų kiekis, pakitusi aminorūgščių sudėtis. Genetiškai nestabilių baltyminių mutantų reversijos gali būti taikomos vertingai pradinei selekcinei medžiagai gauti.

Išspausdino apie 60 mokslinių straipsnių.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Ispanijoje.

Buvo EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) narė.

Nuorodos

1 Вайткунене В. Генетический анализ и особенности генетически нестабильных мутантов ячменя tw1 и tw2 = Genetiškai nestabilių miežių mutantų tw1 ir tw2 genetinė analizė ir ypatybės : Aвтореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. Вильнюс – 1992. – 19 p.