Valiūnas Deividas

Gimė 1973 m. gruodžio 26 d. Alytuje. 1992 m. baigė Alytaus 5-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Alytaus Dainavos vidurinė mokykla). 1997 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo magistro laipsnį, biologo-chemiko specialybę.

1997–2000 m. – Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos vyresnysis laborantas, 2000–2004 m. – jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2004–2007 m. – mokslo darbuotojas, 2007–2010 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. 2010–2012 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 2012 m. – vyriausiasis mokslo darbuotojas.

2003 m. Botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Lietuvoje paplitusių fitoplazmų identifikavimas ir jų įvairovės bei molekulinių evoliucinių ryšių įvertinimas“1. 2003 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe, panaudojus molekulinės biologijos metodus, ištyrė fitoplazmų – in vitro nekultivuojamų Mollicutes klasės patogeninių bakterijų – įvairovę, kintamumą bei paplitimą Lietuvoje. Pateikė duomenis apie jų filogenetinius-evoliucinius tarpusavio ryšius bei ryšius su jau žinomais fitoplazmų grupių atstovais, atliekant molekulinę fitoplazmų 16S rRNR geno analizę. Nustatė identifikuotų fitoplazmų augalų-šeimininkų įvairovę.

Išspausdino per 46 mokslinius, kelis mokslo populiarinimo straipsnius.

Vadovavo vieno disertacinio darbo parengimui.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Estijoje, Čekijoje, Lenkijoje, JAV, Italijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Švedijoje.

2001 m. ir 2004–2005 m. stažavosi molekulinėje augalų patologijos laboratorijoje, USDA-ARS, Beltsvilyje, Merilando valstijoje, JAV.

2008 m. paskirta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos jaunesniojo mokslininko valstybės stipendija.

Recenzavo nemažai straipsnių Lietuvos ir užsienio šalių mokslo žurnalams.

Tarptautinėje Genų banko duomenų bazėje paskelbė per 100 fitoplazmų 16S rDNR nukleotidinių sekų.

Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos fitopatologų, JAV fitopatologų draugijų narys.

Nuorodos

1 Valiūnas D. Identification of phytoplasmas in Lithuania and estimation of their biodiversity and molecular evolutionary relationships = Lietuvoje paplitusių fitoplazmų identifikavimas ir jų įvairovės bei molekulinių evoliucinių ryšių įvertinimas : summary of doctoral thesis. – Vilnius, 2003. – 35 p.