Varkulevičienė Judita

 

Gimė 1951 m. rugsėjo 13 d. Rokiškyje. 1969 m. baigė E. Tičkaus vidurinę mokyklą (dabar Tumo Vaižganto). 1995 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1973–1992 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Kauno botanikos sodo laborantė, 1993–1995 m. – Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo agronomė, 1996–1998 m. – vyresnioji agronomė, nuo 1996 m. – Oranžerinių augalų poskyrio vedėja, 1998–2002 m. – vyresnioji agronomė-gėlininkė, nuo 2000 m. – Ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vedėja, 2003–2013 m. – mokslo darbuotoja, Gėlininkystės mokslo sektoriaus vadovė, 2013–2018 m. – Gėlininkystės kolekcijų sektoriaus vyriausioji botaninių kolekcijų kuratorė.

2003 m. Lietuvos žemės ūkio universitete apgynė mokslų daktaro disertaciją „Švelniosios raktažolės (Primula malacoides Franch.) veislių ir hibridų biologinių savybių analizė“1. 2003 m. suteiktas mokslų daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe atliko švelniosios raktažolės veislių ir naujų hibridų morfologinių, genetinių ir fiziologinių savybių lyginamąją analizę.

Dirba dekoratyvinių augalų introdukcijos ir nacionalinių genetinių kolekcijų kūrimo, saugojimo ir eksponavimo srityje.

Išspausdino apie 105 mokslinius, virš 100 mokslo populiarinimo straipsnių.

Su bendraautoriais publikavo knygas: „Kambarinės gėlės“2, „Namuose nauja gėlė“3, „Žydinčios kambarinės gėlės“4. Devynių mokymo priemonių studentams bendraautorė.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje.

1987–2000 m. stažavosi Salaspilio, Rygos, Maskvos, Minsko, Sankt Peterburgo, Olandijos botanikos soduose, 2006 m. – Berlyno Dahlemo, Vroclavo botanikos soduose, 2007–2012 m. – Olandijos, Čekijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos botanikos soduose, 2011, 2014 m. – Norvegijos botanikos soduose, 2016 m. – Prahos universiteto botanikos sode, 2018 m. – Edinburgo botanikos sode.

VDU Kauno botanikos sodo tarybos narė, Lietuvos gėlininkų sąjungos narė, 1997–2015 m. – Lietuvos gėlių selekcininkų draugijos tarybos narė.

Buvo Europos selekcininkų asociacijos (EUCARPIA), Lietuvos botanikų draugijos narė.

Mokslinio žurnalo „Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai“ redakcinės kolegijos narė.

Lietuvos mokslo programų dalyvė. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos specialios programos konsultantė.

Ilgametė tradicinės mokslinės praktinės konferencijos studentams „Botanikos sodai – biologinės įvairovės puoselėtojai“, tradicinio Lietuvos gėlių selekcininkų draugijos seminaro „Žolinių dekoratyvinių augalų selekcija Lietuvoje“ organizatorė.

Nuorodos

1 Varkulevičienė J. Švelniosios raktažolės (Primula malacoides Franch.) veislių ir hibridų biologinių savybių analizė = Analysis of biological characteristics in sorts and hybrids of mild primrose (Primula malacoides Franch.) : daktaro disertacijos santrauka. – Kaunas, 2003. – 28 p.

2 V. Snieškienė, J. Varkulevičienė, V. Juronis. Kambarinės gėlės. – Kaunas, 2000. – 80 p.

3 V. Snieškienė, J. Varkulevičienė, V. Juronis. Namuose nauja gėlė. – Kaunas, 2004. – 60 p.

4 J. Varkulevičienė, V. Sasnauskas. Žydinčios kambarinės gėlės. – Kaunas, 2005. – 287 p.