Vaštakaitė (Kairienė) Viktorija

 

2018 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre ir Aleksandro Stulginskio universitete apgynė daktaro disertaciją „Metabolitų ir mineralinių elementų valdymo Brassicaceae daiginiuose fotofiziologiniai aspektai1. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Dirba augalų fiziologijos, fotofiziologijos tyrimų srityse. Tarptautinės sodininkystės ir daržininkystės mokslo draugijos (ISHS), Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė, Lietuvos biochemikų draugijos narė.

Nuorodos

1 Vaštakaitė V. Metabolitų ir mineralinių elementų valdymo Brassicaceae daiginiuose fotofiziologiniai aspektai = The photophysiological aspects for the management of metabolites and mineral elements in Brassicaceae microgreens : daktaro disertacija. – Kaunas, 2018. – 197 p.