Venckus Zenonas

Gimė 1937 m. kovo 1 d. Upitėnų kaime (Klaipėdos r.). 1954 m. baigė Švėkšnos vidurinę mokyklą. 1959 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos miškų ūkio fakultetą. Įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę.

1959 m. – Rietavo miškų ūkio Kvėdarnos girininkijos girininko pavaduotojas, 1960–1966 m. – Šilutės miškų ūkio Rambyno girininkijos girininkas, 1966 m. – Telšių miškų ūkio Pagermantės girininkijos girininkas, 1967–1970 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas, 1970–1971 m. – Floros ir geobotanikos sektoriaus vyr. laborantas, 1971–1974 m. – inžinierius, 1974–1991 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1992–1994 m. – mokslinis bendradarbis. Vėliau ilgą laiką dirbo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedroje. 1994 – 2001 m. – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos vyriausias miškininkas, vyriausias specialistas. 1998–2001 m. – Klaipėdos universiteto Biologijos katedros dėstytojas. 2003–2009 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedros dėstytojas. 2002–2015 m. – Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros d.

1991 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos aukštumų pelkių, pievų ir miškų augalijos landšaftinė sintaksonominė charakteristika“1. 1991 m. suteiktas kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė 4 Lietuvos aukštumų – Dzūkų, Vištyčio-Gražiškių, Žemaičių ir Medininkų pievų, pelkių ir miškų augaliją. Nustatė kiekvienos aukštumos augalijos ypatumus. Atliko aukštumų augalijos lyginamąją analizę.

Dirbo gamtos apsaugos, gamtos išteklių, biologinės įvairovės tyrimų tematikose. Išspausdino apie 50 mokslinių, per 90 mokslo populiarinimo straipsnių.

Vienas ir su bendraautoriais publikavo knygas: „Anykščių šilelis“2 „Rambynas“3, „Kraštovaizdžio ekologija“4, „Miškų naudojimas, atkūrimas, apsauga: mokomoji knyga“5, „Aplinkos apsaugos politika ir teisė: mokomoji knyga“6, „Aplinkos apsaugos teisė: mokomoji knyga“7, „Aplinkos politika: mokomoji knyga“8.

2010 m. – suteiktas Šiaulių universiteto docento pedagoginis vardas.

Lietuvos botanikų, Žinijos draugijos narys.

Nuorodos

1 Венцкус З. Ландшафтно-синтаксономическая характеристика болотной, луговой и лесной растительности возвышенностей Литвы : Aвтореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1991. – 24 с.

2 Lekavičius A. … [et al.]. Anykščių šilelis: straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1979. – 81 p.

3 Basalykas A., Venckus Z., Lekavičius A. (ats. red.) ir kt. Rambynas. – Vilnius, 1987. – 78 p.

4 Pakalnis R., Venckus Z. Kraštovaizdžio ekologija. – Šiauliai, 2012. – 212 p.

5 Venckus Z. Miškų naudojimas, atkūrimas, apsauga: mokomoji knyga. – Šiauliai, 2010. – 215 p.

6 Venckus Z. Aplinkos apsaugos politika ir teisė: mokomoji knyga. – Vilnius, 2007. – 210 p.

7 Venckus Z. Aplinkos apsaugos teisė: mokomoji knyga. – Vilnius, 2015. – 227 p.

8 Venckus Z. Aplinkos politika: mokomoji knyga. – Šiauliai, 2012. – 247 p.