Vitkus Albertas

Gimė 1934 m. spalio 10 d. Šienlaukio kaime (Raseinių r.). 1955 m. baigė Kražių vidurinę mokyklą. 1961 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. Įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1961–1965 m. – Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1965–1968 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas, 1968–1975 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto augalinių resursų sektoriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1975–1987 m. –vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1987–1992 m. – Kiekybinių analizių laboratorijos mokslinis bendradarbis, 1992–2000 m. – Botanikos instituto Ekonominės botanikos laboratorijos vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1970 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Sėjamojo esparceto (Onobrychis viciaefolia Scop.) biologinės savybės ir žaliosios masės cheminė sudėtis“1.

1970 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė sėjamojo esparceto sėklų daigumą, sėjos tankio ir trąšų įtaką derlingumui. Nustatė žalios antžeminės masės cheminę sudėtį ir jos priklausomybę nuo augalo vystymosi fazių.

1993 m. Botanikos institute apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Vertingos pašarui Medicago L., Trifolium L., ir Anthyllis L. genčių rūšys ir biologinės ypatybės“2. 1993 m. suteiktas habilituoto daktaro laipsnis.

Dirbo ekonominės botanikos tyrimų srityje, išspausdino apie 70 mokslinių ir populiarių straipsnių.

Publikavo knygas: „Esparcetas – vertinga pašarinė kultūra“3, „Sėjamasis esparcetas“4, „Paprastasis perluotis“5, „Geltonžiedė liucerna“6, „Apyninė liucerna“7, „Ankštiniai pašariniai ir maistiniai augalai“8.

1980 m. suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas.

Ilgametis Žinijos, Lietuvos sodininkų, Lietuvos botanikų, Lietuvos gamtos apsaugos draugijų narys.

Nuorodos

1 Виткус А. Биологические особенности эспарцета посевного (Onobrychis viciaefolia Scop.) и химический состав зеленой массы: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1969. – 20 с.

2 Виткус А. Ценные в кормовом отношении виды родов Medicago L., Trifolium L. и Anthyllis L. и их биологические особенности = Vertingos pašarui Medicago L., Trifolium L. ir Anthyllis L. genčių rūšys ir jų biologinės ypatybės  : габилитационная работа естественных наук. – Вильнюс, 1993. – 49 p.

3 Vitkus A. Esparcetas – vertinga pašarinė kultūra. Vilnius, 1965 – 23 p.

4 Vitkus A. Sėjamasis esparcetas. – Vilnius, 1973. – 75 p.

5 Vitkus A. Paprastasis perluotis. – Vilnius, 1979. – 31 p.

6 Vitkus A. Geltonžiedė liucerna. – Vilnius, 1982. – 80 p.

7 Vitkus A. Apyninė liucerna. – Vilnius, 1988. – 42 p.

8 Vitkus A. Ankštiniai pašariniai ir maistiniai augalai. – Vilnius, 1988. – 42 p.