Vitonytė Irma

Gimė 1983 m. liepos 18 d. Šilutėje (Klaipėdos apsk.). 2002 m. baigė Šilutės 1-ąją gimnaziją. 2006 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą (programa Biologija), įgijo biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2008 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą (programa Botanika), įgijo biologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2007–2012 m. – Botanikos instituto Hidrobotanikos laboratorijos vyresnioji laborantė, 2008−2012 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto doktorantė, 2012−2014 m. – Hidrobotanikos laboratorijos biologė, 2014–2018 m. – Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2018–2019 m. – Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijos mokslo darbuotoja.

2014 m. Gamtos tyrimų centre apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos upių fitobentosas ir jo rodiklių taikymas vertinant upių ekologinę būklę1. 2014 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe 73-se Lietuvos upėse pirmą kartą išsamiai tyrė fitobentoso dumblius, atliko jų taksonominę ir ekologinių grupių sudėties analizę, nustatė vystymosi ypatumus. Identifikavo 43 naujas Lietuvai bentoso dumblių rūšis. Atlikus molekulinius tyrimus identifikavo vyraujančias, upėse retas dumblių rūšis, nustatė bentose dominuojančių žaliadumblių Cladophora glomerata genetinį polimorfizmą. Pirmą kartą pagal fitobentoso indekso (BI) rodiklius atliko Lietuvos upių ekologinės būklės vertinimą.

Dirba hidrobotanikos srityje, išspausdino per 15 mokslinių straipsnių.

Dalyvavo 23 tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.

2011 m. ir 2012 m. stažavosi Rostoko universitete, 2014 m. – Amsterdamo universitete, 2015 m. – Gdansko universiteto Okeanografijos institute, 2018 m. – Aristotelio universiteto sklaidos centre; Konnevesi tyrimų stotyje (Suomija).

2009, 2010, 2011 m. suteikta Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo stipendija, 2011, 2012 m. – Lietuvos mokslo tarybos stipendija.

Lietuvos algologų draugijos narė, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) narė, 2011–2013 m. – LJMS tarybos narė, nuo 2019 m. – Europos fikologų draugijų federacijos individuali narė (Federation of the European Phycological Societies (FEPS)). 

Vadovavo ir recenzavo Vilniaus universiteto studentų bakalauro ir magistro darbus.

2015 m. tarptautinio konkurso Google Science Fair dalyvės, patekusios tarp dvidešimties pasaulio finalistų, konsultantė.

Nuorodos

1 I. Vitonytė. Phytobenthos in Lithuanian rivers and its employment for the assessment of ecological status of the rivers: summary of doctoral dissertation: biomedical sciences. – Vilnius, 2014. – 41 p.