Volfgangas Johanas Fridrichas

Gimė 1776 m. liepos 17 d. Podolėje, Lozovos dvare. 1801 m. baigė Vilniaus universitetą. Įgijo farmacijos magistro laipsnį.

1804–1831 m. vadovavo Vilniaus universiteto vaistinei. 1808 m. paskirtas Vilniaus universiteto kolegijos asesoriumi. 1810–1831 m. Vilniaus universiteto profesorius.

1807 m. už darbą „Apie sieros vandenilio dujas“ suteiktas filosofijos mokslų daktaro laipsnis.

Domėjosi įvairiomis mokslo sritimis: medicina, farmacija, farmakologija, chemija, botanika, zoologija. Publikavo apie 100 mokslinių darbų. Vienas svarbiausių taksonominių darbų yra nepublikuota monografija apie 33 Potamogeton rūšis, kurios rankraštis yra dingęs. Mokslinį palikimą sudaro herbariumas, kurio dalis yra VU herbariume ir Ukrainos MA Botanikos instituto herbariume.

Vilniaus universitete dėstė farmaciją. 1822 m. patvirtintas farmacijos, farmakologijos ir teismo medicinos profesoriumi.

Buvo Vilniaus labdarybės draugijos, Peterburgo farmaceutų draugijų narys. Maskvos gamtos tyrinėtojų draugijos narys ir kolegijos tarėjas, Leopoldo Karolio Mokslų akademijos garbės narys. Dalyvavo steigiant Vilniaus medicinos draugiją, 1819 m. šioje draugijoje įsteigė Farmacijos skyrių. 1817 m. išrinktas Ekonominio komiteto prie Vilniaus universiteto nariu.

Leido žurnalą „Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński“.

1830 m. apdovanotas Šv. Vladimiro ketvirto laipsnio ordinu.

Mirė 1859 m. gegužės 17 d. Palaidotas Vilniuje, Evangelikų protestantų kapinėse.

J. F. Volfgango vardą kai kurie užsienio botanikai įamžino pavadindami naujas augalų rūšis.

Šaltiniai

Chodźko D. C. Jan Fryderyk Wolfgang, profesor farmacji, farmakologii i chemii policyjno-sądowej w b. Uniwersytecie Wileńskim. – Przegląd Europejski, Naukowy, Literacki i Artystyczny, J. Krasewskiego. Rok I, 1863. – T. 3 – P.145–162.

Biziulevičius S. Iš farmacijos raidos Lietuvoje. – Iš mokslų istorijos Lietuvoje. – Vilnius, 1960, T. 1. – P. 139–153. Galinis V. Jonas Fridrichas Volfgangas – Lietuvos floros tyrinėtojas. Biologija, 1964. – T. 4. – P. 5–21.

Grębecka W. Jan Wolfgang – organizator zespołowych badań szaty roślinnej. Kwartalnik historii nauki i techniki 1980. – T. 25/1. – Nr. 27–46.

Grębecka. W. Wilno-Krzemieniec: botaniczna szkoła naukowa (1781–1841). – Warsaw, 1998. – 265 p.