Vonsavičienė Valentina

Gimė 1930 m. kovo 31 d. Kėdainiuose. 1948 m. baigė Kėdainių vidurinę mokyklą. 1953 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės-augalų fiziologės specialybę.

1953–1956 m. Lietuvos MA Žemdirbystės ir dirvožemio instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1956 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1957–1961 m. – Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakulteto vyresnioji dėstytoja, asistentė, 1961–1992 m. – docentė.

1959 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Mikroelementų poveikis bulvių derliui ir kokybei“1. 1961 m. suteiktas mokslų kandidatės laipsnis. [1993/1994 m. ] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Tyrė B grupės vitaminų, fitohormonų ir mikroelementų biochemines funkcijas.

Išspausdino per 80 mokslinių straipsnių, metodinių leidinių. Su bendraautoriais publikavo knygą „Augalų fiziologija“2. Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS.

1964 m. stažavosi Maskvos M. Lomonosovo valstybiniame universitete.

Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute dėstė augalų fiziologiją, biologijos istoriją, vedė augalų fiziologijos laboratorinius darbus.

1964 m. suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas.

Buvo Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė.

Nuorodos

1 Вонсавиченe В. Действие микроэлементов на урожай картофеля и его качество: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1959. – 21 с.

2 Bluzmanas P., Borusas S., Dagys J., Vonsavičienė V. ir kt. Augalų fiziologija. – Vilnius, 1991. – 419 p.