Vyšniauskienė (Janaudytė) Regina

Gimė 1956 m. rugsėjo 29 d. Krasnojarske, Rusijoje. 1975 m. baigė Grigiškių vidurinę mokyklą. 1980 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą. Įgijo biologijos-žemės ūkio pagrindų mokytojos specialybę.

1980–1983 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Mikroorganizmų genetikos laboratorijos vyresnioji laborantė, 1983–1984 m. – SSRS MA N. I. Vavilovo v. Bendrosios genetikos instituto stažuotoja, 1985–1987 m. – SSRS MA N. I. Vavilovo v. Bendrosios genetikos instituto aspirantė, 1987–1990 m. – Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos Ląstelių inžinerijos sektoriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1990–2000 m. – Ląstelių inžinerijos laboratorijos mokslinė bendradarbė, 2000–2014 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė. Nuo 2014 m. – Gamtos tyrimo centro Molekulinės ekologijos laboratorijos mokslo darbuotoja.

1988 m. SSRS MA N. I. Vavilovo v. Bendrosios genetikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Augalų, su įvairiais atsparumo genais, baltymai prieš virusinę infekciją“1. 1988 m. suteiktas kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe tyrė augalų genetinį atsparumą ir apsauginius atsakus į virusinę infekciją. Ištyrė Nicotiana tabacum L. ir Licopersicon esculentum Mill. kultūrinių veislių skirtingo atsparumo genotipų atsakus į tabako ir agurko mozaikos viruso infekciją. Išskyrė specifinį apsauginį baltymą ir nustatė jo amino rūgščių sudėtį. Įrodė, kad infekcijos sukelti augalo atsako baltymai dalyvauja augalo apsauginiuose mechanizmuose prieš virusinę infekciją.

Išspausdino daugiau nei 40 mokslinių straipsnių.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Šveicarijoje, Rusijoje, Baltarusijoje.

1983–1985 m. stažavosi SSRS MA N. I. Vavilovo v. Bendrosios genetikos institute.

Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos genetikų ir selekcininkų, Lietuvos biochemikų draugijų narė. 2004–2009 m. – GMO priežiūros komiteto prie Lietuvos aplinkos ministerijos narė.

Nuorodos

1 Янаудите Р. Белки растений с разными генами устойчивости при вирусной инфекции : Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Москва, 1988. – 18 c.