Žemėnas Jonas

Gimė 1951 vasario 26 d. Reškutėnų kaime (Švenčionių r.). 1969 m. baigė Švenčionėlių 1-ąją vidurinę mokyklą. 1975 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą. Įgijo biologijos ir chemijos vidurinės mokyklos mokytojo specialybę.

1975–1978 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantas, 1978–1979 m. Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos laborantas, 1979–1986 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1986–1995 m. – vyresnysis mokslinis darbuotojas. 1992–1995 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos katedros vyresnysis dėstytojas, 1995–2016 m. – docentas.

1985 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Giberelino rūgšties poveikis pupelių hipokotilių atkarpų bei žirnių lapų nukleorūgščių ir baltymų sintezei“1. 1985 m. suteiktas biologijos mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas mokslų daktaru.

Disertaciniame darbe pateikti eksperimentų duomenys, rodantys giberelino rūgšties poveikį citoplazminių nukleorūgščių bei baltymų sintezei tįstamuoju augimu augančiose pupelių hipokotilių atkarpose ir žirnių lapuose. Naudojant žymėtas (14C) aminorūgštis, analizuojami šio fitohormono veikimo keliai augalinėse ląstelėse bei galimi jo veikimo būdai.

Tyrė fitohormono auksino transportą, metabolizmą ir veiklą augalo augimo ir morfogenezės procesuose. Išspausdino apie 40 mokslinių straipsnių.

1988 m. stažavosi Minsko Eksperimentinės botanikos institute, 1990 ir 1991 m. Timiriazevo vardo Augalų fiziologijos institute Maskvoje.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Gruzijoje, Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje.

Vilniaus pedagoginiame universitete (vėliau Lietuvos edukologijos universitetas) dėstė augalų fiziologiją, molekulinę biologiją, vedė augalų fiziologijos laboratorinius darbus. Publikavo metodinių leidinių: „Biologinės membranos“2 ir „Augalų fiziologijos laboratoriniai darbai“3.

1995 m. – VPU Senatas suteikė docento pedagoginį laipsnį.

Tęstinio leidinio „Lietuvos biologinė įvairovė “ redakcinės kolegijos narys.

Lietuvos augalų fiziologų draugijos, Lietuvos botanikų draugijos, Lietuvos biochemikų draugijos narys. Buvo Lietuvos augalų fiziologų draugijos valdybos narys.

Nuorodos

1 Žemėnas J. Giberelino rūgšties poveikis pupelių hipokotilių atkarpų bei žirnių lapų nukleorūgščių ir baltymų sintezei. – Vilnius, 1985. – 24 p.

2 Žemėnas J. Biologinės membranos – struktūra ir funkcijos. – Vilnius, 2004. – 60 p.

3 Žemėnas J. Augalų fiziologijos laboratoriniai darbai. – Vilnius, 2008. – 50 p.