Botanica Lithuanica , Volume 3, Number 1

Naujalis, J.
T. Rabotnov’o knygos „Fitocenologijos istorija“ apžvalga [Review of T. Rabotnov's book „History of phytocenology“]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 91–96
Stankevičienė, D., Levinskaitė, L.
Tarptautiniai aukštesnieji kursai ir minisiumpoziumas „Biotechnologiniai ir ekotehnologiniai aplinkos atkūrimo metodai“ [International Advanced Cours and Minisymposium „Bio- and Ecotechnological Methods in Restoration“].– Botanica Lithuanica, 3(1): 99–100