Botanica Lithuanica , Supplementum 5

Gudžinskas, Z.
Europos biologinių kolekcijų duomenų mainų sistema (BioCASE) [Biological Collection Access Service for Europe (BioCASE)]. – Botanica Lithuanica, Suppl. 5: 119–120