Leidžiami moksliniai žurnalai


Baltica

Anglų kalba du kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.), referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse (žr. angl. k.). 2014 m. ISI svorio koeficientas (Impact Factor) yra 0.579. BALTICA žurnalas bei atskiri straipsniai žymimi...

Botanica Lithuanica

BOTANICA LITHUANICA yra Gamtos tyrimų centro mokslo žurnalas, kuriame spausdinami mokslo straipsniai bendrosios botanikos, botaninės įvairovės, augalų ir grybų sistematikos, cenologijos, geografijos ir ekologijos, ekonominės...

Ekologija

EKOLOGIJA – Lietuvos mokslų akademijos ir Gamtos tyrimų centro žurnalas, kuriame skelbiami originalūs moksliniai straipsniai ir mokslinių tyrimų apžvalgos, skirti bendrosios ekologijos, molekulinės ekologijos, landšaftų...

Geografijos metraštis

Mokslo žurnalas ANNALES GEOGRAPHICAE pristato geografinės pakraipos publikacijas, per metus išleidžiami du žurnalo numeriai. Leidinys referuojamas: GeoRef, MLA International Bibliography, VINITI, CEJSH.

Zoology and Ecology

Žurnalas Acta Zoologica Lituanica nuo 2012 metų vadinasi Zoology and Ecology (tomų numeracija tęsiama – 2012 – Vol. 22). Žurnalo leidybą perėmė Taylor & Francis leidykla. Gamtos tyrimų centras formuoja redkolegiją, atrenka...

Acta Zoologica Lithuania

Žurnalas Acta Zoologica Lituanica nuo 2012 metų vadinasi Zoology and Ecology.

Ethical principales

Gamtos tyrimų centro leidybos etiniai principai