Doktorantai

Doktorantūra – trečiosios pakopos studijos, kurių paskirtis rengti aukštos kvalifikacijos mokslininkus, gebančius spręsti mokslo problemas, aktualias tarptautinei mokslo bendruomenei, bei dalyvauti eksperimentinės plėtros tyrimuose. Gamtos tyrimų centrui, kartu su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir studijų institucijomis, doktorantūros teisė suteikta Biomedicinos mokslų srities Biologijos (01 B), Ekologijos ir aplinkotyros (03 B) bei Zoologijos (05 B) ir Fizinių mokslų srities Geologijos (05 P)  bei Fizinės geografijos (06 P) mokslų kryptyse.

Mokslo sritis
Mokslo kryptis
Doktorantas
Vadovas
Studijų laikotarpis
Kontaktai
Biomedicinos mokslai Biologija Elžbieta Jankovska-Bortkevič dr. S. Jurkonienė 2015-10-01 - 2019-09-30 elzbieta.jankovska@gmail.com
    Vilma Jeršovienė habil. dr. D. Butkauskas 2015-10-01 - 2019-09-30 vilma.jersoviene@gmail.com
    Iglė Vepštaitė-Monstavičė doc. dr. E. Servienė 2015-10-01 - 2019-09-30 igle.vepstaite@yahoo.com
    Karolis Sivickis dr. D. Burokienė 2016-10-01 - 2020-09-30 karolis.siv@gmail.com
    Kristina Raitelaitytė dr. S. Markovskaja 2016-10-01 - 2020-09-30 kristina.raitelaityte@gmail.com
    Bazilė Ravoitytė doc. dr. E. Servienė 2016-10-01 - 2020-09-30 bazilerav@gmail.com
    Eglė Rudaitytė-Lukošienė dr. P. Prakas 2016-10-01 - 2020-09-30 egle.rudaityte@gmail.com
 
  
Dovilė Čepukoit dr. D. Burokienė 2017-10-01 - 2021-09-30 linkeviciutedovile@gmail.com
    Evelina Juozaitytė-Ngugu dr. P. Prakas 2018-10-01 - 2022-09-30 juozaityt.evelina@gmail.com
 
Ekologija ir aplinkotyra
prof. habil. dr. R. Jankauskas
2013-10-01 – 2018-09-30
raminta.skipityte@gmail.com
    Nijolė Nasevičienė doc. dr. V. Podėnienė 2014-10-01 – 2021-09-30 nijole.naseviciene@gmail.com
    Andrej Pilinkovskij dr. V. Kesminas 2014-10-01 – 2018-09-30 andrej.pilinkovskij@zuv.lt
    Dominykas Aleknavičius prof. habil. dr. V. Būda 2015-10-01 - 2019-09-30 dominykas.gmf@gmail.com
    Eglė Malachovskienė dr. D. Bridžiuvienė 2015-10-01 - 2019-09-30 egle.gudeliunaite@gmail.com
    Mikas Ilgūnas habil. dr. G. Valkiūnas 2015-10-01 - 2019-09-30 ilgunasmikas@gmail.com
    Mindaugas Kirka dr. L. Ložys 2015-10-01 - 2019-09-30 mindaugas.kirka@gamtostyrimai.lt
    Tomas Makaras dr. N. Kazlauskienė 2015-10-01 - 2019-09-30 makaras.tomas@gmail.com
    Sigitas Algis Davenis dr. P. Ivinskis 2016-10-01 - 2020-09-30 algis.davenis@gmail.com
    Janina Pažusienė habil. dr. J. Baršienė 2016-10-01 - 2020-09-30 j.greiciunaite@gmail.com
    Marius Jasiulionis doc. habil. dr. L. Balčiauskas 2016-10-01 - 2020-09-30 mjasiulionis@ekoi.lt
    Jolita Kuznecova dr. S. Šulčius 2016-10-01 - 2020-09-30 j.kemeraite.gf@gmail.com
    Gintaras Malmiga dr. R. Treinys 2016-10-01 - 2020-09-30 gmalmiga@gmail.com
    Lina Pakalniškytė dr. V. Gavelienė 2016-10-01 - 2020-09-30 linapakalniskyte@gmail.com
    Justas Poviliūnas dr. S. Stakėnas 2016-10-01 - 2020-09-30 klaipedaa@yahoo.com
    Diana Tamašauskienė dr. L. Blažytė-Čereškienė 2016-10-01 - 2020-09-30 diana@lzi.lt
    Domas Uogintas dr. V. Rašomavičius 2016-10-01 - 2020-09-30 domas.uogintas@gamtc.lt
    Romualdas Varanauskas doc. habil. dr. L. Balčiauskas 2016-10-01 - 2020-09-30 romualdas.varanauskas@gmail.com
    Evelina Baronienė doc. dr. E. Budrys 2016-10-01 - 2020-09-30 evelvz@yahoo.com
    Julija Danilovienė dr. B.Karpavičienė 2017-10-01 - 2021-09-30 svajoniujura@gmail.com
    Deivis Dementavičius dr. Rimgaudas Treinys 2017-12-22 - 2021-12-21 d.dementavicius@gmail.com
    Lukas Gaižauskas dr. G. Skridlaitė 2017-10-01 - 2021-09-30 lukas.gaizauskas0@gmail.com
    Neringa Kitrytė dr. L.Baltrūnaitė 2017-10-01 - 2021-09-30 n.kitryte@gmail.com
    Andrius Kučas doc.habil. dr. L. Balčiauskas 2017-10-01 - 2021-09-30 kucas.andrius@gmail.com
    Žygimantas Obelevičius dr. Eduardas Budrys 2017-12-22 - 2021-12-21 z.obelevicius@gmail.com
    Viktoras Pacevičius dr. J. Rimšaitė 2017-10-01 - 2021-09-30 bareikis274@gmail.com
    Kęstutis Peseckas dr. G.Piličiauskas 2017-10-01 - 2021-09-30 kestas@utgardas.lt
    Monika Subkaitė dr. I.Jukonienė 2017-10-01 - 2021-09-30 monika.subkaite@gamtc.lt
    Salomėja Vanagienė dr. V. Šeirienė 2018-10-01 - 2022-09-30 salomeja.lukaite@gmail.com
    Božena Šocik dr. S. Jurkonienė 2018-10-01 - 2022-09-30 bozena.socik@gmail.com
    Simonas Račkauskas dr. S. Stakėnas 2018-10-01 - 2022-09-30 simonas.rackauskas@gmail.com
    Rasa Tumaševičiūtė dr. G. Ignatavičius 2018-10-01 - 2022-09-30 tumaseviciute.rasa@gmail.com
  Zoologija Radvilė Markevičiūtė prof. habil. dr. S. Podėnas 2017-10-01 - 2021-09-30 radvile.mark@gmail.com
    Elena Platonova dr. V. Palinauskas 2017-10-01 - 2021-09-30 plat.992@gmail.com
Fiziniai mokslai Fizinė geografija Janina Brastovickytė-Stankevič dr. J. Taminskas 2016-10-01 - 2020-09-30 janina.brastovickyte@gmail.com
    Viktoras Karaliūnas doc. dr. D. Jarmalavičius 2017-10-01 - 2021-09-30 viktoras.karaliunas@gmail.com
    Rasa Janušaitė doc. dr. D. Jarmalavičius 2018-10-01 - 2022-09-30 rasa.janusaite@gmail.com
  Geologija Mindaugas Kazbaris prof. dr. P. Šinkūnas 2014-10-01 – 2018-09-30 mindaugas. nes@gmail.com
    Julita Stankevič prof. habil. dr. S. Šliaupa 2014-10-01 – 2019-09-30 julita777@inbox.lt
    Neringa Gastevičienė dr. V. Šeirienė 2015-10-01 - 2019-09-30 gasteviciene.n@gmail.com
    Laura Gedminienė dr. M. Stančikaitė 2015-10-01 - 2019-09-30 lauragedminiene@yahoo.com
    Laurynas Šiliauskas dr. G. Skridlaitė 2015-10-01 - 2019-09-30 laurynas.siliauskas@gamtc.lt
    Jūratė Vaznytė prof. habil. dr. S. Šliaupa 2016-10-01 - 2020-09-30 jurate91@gmail.com
    Audrius Armanavičius dr. J.Satkūnas 2017-10-01 - 2021-09-30 audrius.armanavicius@gmail.com
    Tomas Aidukas prof. dr. P. Šinkūnas 2018-10-01 - 2022-09-30 taidukas@gmail.com