Laura Gedminienė

Fizinių mokslų, Geologijos (05P) krypties doktorantė

Geologijos ir geografijos instituto Kvartero tyrimų laboratorija

Vadovė:  dr. Miglė Stančikaitė

Konsultantas: dr. Ričardas Taraškevičius

Doktorantūros laikotarpis: 2015-10-01 – 2019-09-30

Disertacijos tema: Globalių ir vietinių faktorių įtaka poledynmečio biotinės ir abiotinės aplinkos raidai pietrytiniame Skandinavijos apledėjimo pakraštyje.

Tyrimų objektas: Gamtinė aplinka Vėlyvojo ledynmečio ir Holoceno laikotarpiu.

Tyrimų tikslas: Nustatyti kokia buvo globalių ir vietinių faktorių įtaka biotinės ir abiotinės aplinkos raidai.

Uždaviniai: Tiriant ežerines ar pelkių nuosėdas kompleksiškai nustatyti pagrindinius nuosėdas sudarančius (a)biotinius elementus, įvertinti tarpusavio priklausomybę ir elementinės sudėties kaitos atsaką į aplinkos kaitą vietiniu, regioniniu ir globaliu mastu teritorijoje poledynmetyje.

 

Publikacijos leidiniuose įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science EBPO duomenų bazę:

 • Stančikaitė, M., Gedminienė, L., Edvardsson, J., Stoffel, M., Corona, C., Gryguc, G., Uogintas, D., Zinkutė, R., Skuratovoč, Ž., Taraškevičius, R. 2017. Holocene vegetation and hydroclimatic dynamics in SE Lithuania–Implications from a multi-proxy study of the Čepkeliai bog. Quaternary International. JCR/2017 IF 2.163  Q3 Geography, physical / Q2 Geosciences, Multidisciplinary. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.039
 • Edvardsson, J., Stančikaitė, M., Miras, Y., Corona, C., Gryguc, G., Gedminienė, L., Mažeika, J. Stoffel, M., 2018. Late-Holocene vegetation dynamics in response to a changing climate and anthropogenic influences – Insights from stratigraphic records and subfossil trees from southeast Lithuania. Quaternary Science Reviews. 185, 91-101. JCR/2017 IF 4.334   Q1 Geography, Physical / Q1 Geosciences, Multidisciplinary. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.02.006
 • Stančikaitė, M., Simniškytė , A., Skuratovič, Ž., Gedminienė, L., Kazakauskas, V., Uogintas, D. 2018. Reconstruction of the mid-to Late- Holocene history of vegetation and land-use in Petrešiūnai, north-east Lithuania: Implications from palaeobotanical and archaeological data. Quaternary International. In Press. JCR/2017 IF 2.163 /Q3 Geography, Physical / Q2 Geosciences, Multidisciplinary. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.09.029
 • Dietze, E., Theuerkauf, M., Bloom, K., Brauer, A., Dörfler, W., Feeser, I., Feurdean, A., Gedminienė, L., Giesecke, T., Jahns, S., Kołaczek, M., K., Kołaczek, P., Lamentowicz, M., Latałowa, M., Marcisz, K., Obremska, M., Pędziszewska, A., Poska, A., Rehfeld, K., Stančikaitė, M., Stivrins, N., Musznicka, J., S., Szal, M., Vassiljev, J., Veski, S., Wacnik, A., Weisbrodt, D., Wiethold J., Vannière, B., Słowiński, M. 2018. Holocene fire activity during low-natural flammability periods reveals scale-dependent cultural human-fire relationships in Europe. Quaternary Science Reviews. 201, 44–56. JCR/2017 IF 4.334 / Q1 Geography, Physical / Q1 Geosciences, Multidisciplinary.https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.10.005
 • Gedminienė, L., Šiliauskas, L., Skuratovič, Ž., Taraškevičius, R., Zinkutė, R., Kazbaris, M., Ežerskis, Ž., Šapolaitė, J., Gastevičienė, N., Šeirienė, V., Stančikaitė, M. 2019. The Lateglacial-Early Holocene dynamics of the sedimenatation environment based on the multi-proxy abiotic study of Lieporial palaeolake, Northern Lithuania. Baltica. 32(1), 91-106. Vilnius. ISSN 0067-3064

Santraukos:

 • Gedminienė, L., Gudaitienė, G., Skuratovič, Ž., Skipitytė, R., Taraškevičius, R., Kazbaris, M., Stančikaitė, M. Reconstruction of the post-glacial environmental variations based on the multiproxy approach: Dūkštelis Lake, eastern Lithuania. Conference proceedings. 3rd international conference “Paleolimnology of northern Eurasia: experience, methodology, current status and young scientists school in microscopy skills in paleolimnology“. Kazan, Republic of Tatarstan, Russia. 2018
 • Dietze, E., Theuerkauf, M., the CEL Holocene fire team. 2018. Holocene fires in the central European lowlands and the role of humans. Geophysical Research Abstracts. Vol. 20, EGU2018-9629, 2018. EGU General Assembly 2018.
 • Stančikaitė, M., Simniškytė, A., Skuratovič., Gedminienė, L., Uogintas, D. 2018. Holocene human-nature interaction in NE Lithuania: an example of the vegetation and land-use history in the surroundings of Petrešiūnai Hillfort. Geophysical Research Abstracts. Vol. 20, EGU2018-19075-1, 2018. EGU General Assembly 2018.
 • Skridlaite, G., Gedminiene, L., Vaznyte., J., Saarmann, S., Seckus, J. 2018. Geology interpretation at a spot: knowledge transfer, geoheritage and geoconservation problems in the protected areas of Lithuania. Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-2367, 2018 EGU General Assembly 2018
 • Gedminienė, L., Uogintas, D. 2017. Aplinkos sąlygų įtaka ežero vystymuisi vėlyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpiu: Lieporių ežero, šiaurės Lietuva, pavyzdžiu.Kasmetinės geologijos krypties doktorantų konferencijos santraukos. Geologija. Geografija3(4). ISSN 2351-7549 (Print) ISSN 2424-3205 (Online)
 • Gedminienė, L., Uogintas, D. 2017. Environmental drivers of Lateglacial and Holocene lake development: an example of Lieporiai lake, north Lithuania. / Abstracts of Annual Conference of PhD Geology Students Geologija. Geografija3(4). ISSN 2351-7549 (Print) ISSN 2424-3205 (Online)

Metodiniai straipsniai:

 • Taraškevičius, R., Motiejūnaitė, J., Zinkutė, R., Eigminienė, A., Gedminienė, L., Stankevičius, Ž. 2017. Similarities and differences in geochemical distribution patterns in epiphytic lichens and topsoils from kindergarten grounds in Vilnius. Journal of Geochemical Exploration. 183, 152–165. IF 2.858  Q2 Geochemistry & Geophysics. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2017.08.013
 • Taraškevičius, R., Zinkutė, R., Gedminienė, L., Stankevičius, Ž. 2017. Hair geochemical composition of children from Vilnius kindergartens as an indicator of environmental conditions. Environmental Geochemistry and Health, 1-24. JCR/2017 IF 2.994 / Q2 Engineering, environmental / Q2 Environmental sciences / Q1 Public, environmental & occupational health / Q1 Water resources https://doi.org/10.1007/s10653-017-9977-7

Dalyvavimas projektuose:

 • -S-MIP-17-133 “Holoceno paleoaplinkos rekonstrukcija ir klimato dinamikos tyrimai: erdvinis ir chronologinis kontekstas”. LMT. 4 metai. Projekto vadovė: dr. M. Stančikaitė. Projekto trukmė 2017–2020 m.
 • -P-ACO-17-16 Lietuvos geologų sąjungos (akademinės asociacijos) projektas "Geologinės informacijos integravimas ir aktualizavimas visuomenei per kūrybiškus mokymus kasdienėje edukatorių darbo aplinkoje. Geologų vedami seminarai saugomų teritorijų darbuotojams”.LMT. dr. J. Šečkus, L. Gedminienė, J. Vaznytė, dr. G. Skridlaitė, S. Saarmann. 2017. 
 • -ACO-15023 “Lietuvos geologų sąjungos (akademiniės asociacijos) projektas "Mobilios kūrybinės geologijos pamokos jaunuomenei”.LMT. dr. R. Guobytė, L. Gedminienė, S. Saarmann. 2015.
 • -Projektas "Studentų mokslinės veiklos skatinimas", 4 programos 2013–2014: Studentų moksliniai tyrimai. Ekosistemos pokyčiai ir jų santykis su  gyventojų veiklos dinamika vėlyvajame holocene, vadovė dr. Miglė Stančikaitė. 2014-09-22 – 2014-12-22
 • Studentų mokslinė praktika. Geocheminių elementų pasiskirstymo ežerinėse nuosėdose priklausomybė nuo paleoklimatinių ir antropogeninių pokyčių, vadovas dr. Gytautas Ignatavičius. 2014-06-30 – 2014-08-28.
 • Studentų moksliniai tyrimai. Augalijos kaita holoceno metu rytų Lietuvoje: gamtinių ir antropogeninių faktorių vaidmuo, vadovė dr. Miglė Stančikaitė. 2014-02-24 – 2014-05-24.
 • Studentų moksliniai tyrimai. Vėlyvojo ledynmečio augalijos formavimosi ypatumai rytų Lietuvoje: regioninių klimatinių svyravimų ir vietinių sąlygų santykis, vadovė dr. Miglė Stančikaitė. 2013-09-23 – 2013-12-23.
 • Tarptautinio projekto dalyvė (savanoriškai teikianti savo tyrimų medžiagą, dalyvaujanti publikacijos ruošime): Paleofire reconstructions in the Central European lowlands (https://www.gfzpotsdam. de/en/section/organic-geochemistry/projects/celpaleofire-paleofire-reconstructions-in-thecentral-european-lowlands/) Projekto partneriai/finansuojančios institucijos: Polish Academy of Sciences PAN, University Greifswald, Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) Texel, GFZ sections 5.1 and 3.2 Projekto vadovė: Dr. Elisabeth Dietze. 03-2016 - 03-2018

Stažuotės:

 • Talino geologijos institutas, Talino technologijų universitetas. 2017, kovas. Žiedadulkių tyrimai HF metodu.
 • Tarptautinė mokykla An INTIMATE Example Research and Training School. Stara Kiszewa, Lenkija. 2016. Integruoti ežerinių, pelkių, jūrinių nuosėdų ir ledo kolonėlės tyrimai tarptautiniame kontekste.
 • Jaunųjų mokslininkų mokykla, mikroskopavimas paleoežerotyroje. III tarptautinė konferencija “Paleolimnology of Northern Eurasia: experience, methodology, current status” and young scientists school in microscopy skills in paleolimnology”. Kazanės federacijos universitetas, Kazanė. Rugsėjis- spalis. 

Konferencijos:

 • L. Gedminienė, G. Gudaitienė, Ž. Skuratovič, R. Skipitytė, R. Taraškevičius, M. Kazbaris, M. Stančikaitė. 2018. Reconstruction of the post-glacial environmental variations based on the multi-proxy approach: Dūkštelis lake, Eastern Lithuania. The 3rd International conference “Paleolimnology of Northern Eurasia”, 1-4 October, 2018 Kazan Federal University, Kazan.
 • L. Gedminienė. 2017. Holoceno augalijos istorija ir paleoaplinkos dinamika pietryčių Lietuvoje: tarpdalykiniai Čepkelių pelkės nuosėdų tyrimai. 10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija. Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos.
 • L. Gedminienė, D. Uogintas. 2017. Environmental drivers of lateglacial and holocene lake development: an example of Lieporiai lake, north Lithuania / Aplinkos sąlygų įtaka ežero vystymuisi vėlyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpiu: Lieporių ežero, šiaurės Lietuva, pavyzdžiu. Kasmetinė Geologijos krypties doktorantų konferencija.VU, Geologijos ir mineralogijos katedra.
 • R. Taraškevičius, R. Zinkutė, L. Gedminienė, Ž.Stankevičius, R. Morkūnaitė. 2017. What does geochemical composition of children's hair reflect more: gender peculiarities or environmental exposure? 7th International Conference on Medical Geology"(MedGeo'17), August 28 –September 1, 2017. Maskva. Rusija (>200 dalyvių).
 • L. Gedminienė, N. Gastevičienė, M. Stančikaitė, L. Šiliauskas, V. Šeirienė, D. Kisielienė. 2017. Lateglacial and Early Holocene (a)biotic environment in response to climatic shifts: an example from Lieporiai Lake, Northern Lithuania. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion, 20-25 August, 2017. Excursion guide and Abstracts: 165-166.
 • N. Gastevičienė, L. Gedminienė, V. Šeirienė, D. Kisielienė, M. Stančikaitė. 2017. Chironomid inferred postglacial environmental changes in lake sediments of North Lithuania”. INQUA-SEQS conference ,,Quaternary stratigraphy and hominids around Europe: Tautavel (Eastern Pyrenees).
 • R. Nabažaitė, R. Taraškevičius, R. Zinkutė, L. Gedminienė. 2017. Klaipėdos archeologinių glazūruotų koklių cheminė sudėtis ̶ miesto ekonominės raidos ir pavojingų sveikatai elementų sklaidos indikatoriai. 10-oji nacionalinė konferencija – Jūros ir Krantų tyrimai 2017, Palanga, 2017.
 • L. Gedminienė, M. Stančikaitė, R. Taraškevičius, G. Gryguc, R. Zinkutė, J. Mažeika. 2016. Holocene history of environmental dynamics: multi proxy approach from the Čepkeliai Highmoor, SE Lithuania“ Tarptautinis INQUA Peribaltic darbo grupės simpoziumas 2016, Lenkija. https://www.researchgate.net/publication/308972033_INQUA_PERIBALTIC_WORKING_GROUP_MEETING_2016_CONFERENCE_BOOK_28082016-02092016 p38.
 • R. Taraškevičius, S. Suzdalev, L. Gedminienė. 2016. Cheminės analizės rezultatai aplinkosaugoje - pasirinkimo laisvė ir tapatumo problema. 9-oji nacionalinė konferencija – Jūros ir Krantų tyrimai 2016, Klaipėda, 2016.
 • L. Gedminienė, G. Gudaitienė. 2016. Chemical and physical composition of disturbed and less disturbed soil of the Dūkšteliai 1 site. 22 nd Annual Meeting of the EAA (European Association of Archaeologists). Vilnius, 2016.
 • http://eaavilnius2016.lt/wp-content/uploads/2016/08/Book-Abstract-A4_08-23_net.pdf p 290.
 • L. Gedminienė, R. Zinkutė, R. Taraškevičius. 2016. Geochemical responses to paleoenvironment changes: Čepkeliai peatbog sediment, SE Lithuania. VU, Vilnius, 2016. Geocheminis atsakas į paleoaplinkos kaitą: Čepkelių aukštapelkės nuosėdos, pietryčių Lietuvoje.
 • L. Gedminienė, M. Stančikaitė, R. Taraškevičius. 2015. Pagrindinių Dūkštelio ežero dugno nuosėdų komponentų, nustatytų kompleksinių tyrimų metu, tarpusavio priklausomybės vertinimas. Kasmetinė Geologijos krypties doktorantų konferencija.VU, Geologijos ir mineralogijos katedra. Lapkričio 19, 2015
 • http://dx.doi.org/10.6001/geol-geogr.v1i4.3244
 • L. Gedminienė, G. Gudaitienė, R. Zinkutė, R. Taraškevičius, M. Stančikaitė. 2015. Antropogenic impact or natural environmental change: new data based on palaeobotanical and geochemical analysis of Dūkštelis lake sediments. INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium. Quaternary Geology and Modern Questions. Nyderlandų karalystė. Lapkričio 2-8, 2015
 • L. Gedminienė, G. Rimkutė, M. Stančikaitė. 2014. Post-glacial environmental changes and the earliest human inhabitance of the Lake Dukštelis area, Eastern Lithuania. International Field Symposium of the Peribaltic Regional Working Group. Late Quaternary terrestrial processes, sediments and history: from glacial to postglacial environments. Latvija. Rugpjūčio 17-22, 2014.
 • Excursion guide and abstracts of INQUA Peribaltic Working Group Meeting and field excursion in Eastern and Central Latvia”. ISBN 078-9934-517-60-0. 150 p. http://www.geovip.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/geovip/konferences/Peribaltic_2014_Latvia_Excursion_Guide_and_Abstract_book.pdf

Kvalifikacinių reikalavimų neatitinkanti veikla:

 •  Lietuvos geologų sąjungos sekretorė, aktyviai prisidedanti prie įvairios geologų sąjungos veiklos, mokslo populiarinimo ir kasmetinių visuomenės švietimo renginių (Lietuvos geologų diena, Geopaveldo dienos, Jaunųjų geologų būrelių vasaros stovyklos, Jaunųjų geologų olimpiados, Tyrėjų naktys  ir pan.). Tai konkrečiai susiję su mokslinių tyrimų, disertacijos tema. Vaikai skatinami domėtis fiziniais mokslais ir ateityje savo ateitį sieti būtent su gamtos mokslais. 
 • Kiti mokslo straipsniai, publikuoti leidiniuose, neįtrauktuose į Lietuvos ar užsienio duomenų bazes
 • Gedminienė, L. 2018. Geologinės informacijos pateikimas visuomenei darbo aplinkoje. Geologijos akiračiai. 1: 44-46
 • Gedminienė, L. 2018. Kvarteristų lauko simpoziumas Suomijoje. Geologijos akiračiai. 1: 42-43
 • Gedminienė, L. 2018. XXVIII Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimas. Geologijos akiračiai. 1: 28-32
 • Gedminienė, L. 2017. Jaunųjų geologų stovykla Dauguose. Geologijos akiračiai. 3: 60-61
 • Gedminienė, L. 2017. Lietuvos Geologų sąjungos XXVII suvažiavimas. Geologijos akiračiai. 1: 52-56.
 • Mikulėnas, V., Jusienė, A., Grigienė, A., Gedminienė, L. 2016. Anykščių kraštas abipus Šventosios. Geologijos akiračiai. 4: 58-60.
 • Gedminienė L. 2016. Ataskaitinis XXVII Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimas. Geologijos akiračiai. 4: 6.
 • Gedminienė L. 2016. Vasaros atostogos jaunųjų geologų stovykloje. Geologijos akiračiai. 3, 53-55.
 • Gedminienė L. 2016. Papildomai apie XXVI suvažiavimą. Lietuvos geologų sąjungos XXVI suvažiavime.Geologijos akiračiai, 1, 48-49.
 • Gedminienė L. 2015. Jubiliejinis XXV Lietuvos Geologų sąjungos suvažiavimas. Geologijos akiračiai. 1, 56-59.
 • Gedminienė L., Vaikutienė G. 2015. Šalis, dėl žemės kovojanti su Šiaurės jūra. Geologijos akiračiai. 4 : 44–46.
 • Guobytė R., Gedminienė L., Grigienė A. 2015. Geopaveldo diena Švenčionių krašte. Geologijos akiračiai. 4: 19–21.
 • Gedminienė L. 2014. Pamastymai po geopaveldo dienos. Geologijos akiračiai. 3, 34-35.
 • Gedminienė L. 2014. Artėjant Lietuvos Geologų suvažiavimui. Geologijos akiračiai. 3, 58-61.
 • Gedminienė L. 2014. Lietuvos geologų sąjungos suvažiavimas. Geologijos akiračiai. 1, 63-65.

Tiesioginė ir netiesioginė pedagoginė veikla:

Kontaktai: laura.gedminiene@gamtc.lt, tel.: +370 66365794