Projektai

Aplinkos genotoksiškumo tyrimai paskandinto Baltijos jūroje cheminio ginklo zonose (GENOTOX)

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

 

Aplinkos geno-citotoksiškumo tyrimai jūrinėje hidrosistemoje „Atlantas-Šiaurės jūra-Baltijos jūra“ (GENCITOX)

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

 

„Aplinkos genotoksiškumo biožymenų paieška naujose žuvų ir moliuskų rūšyse“

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2009 m.

Užsakovai: Naftos kompanijos Total & Eni ir JIP.

 

“Aplinkos genotoksiškumas midijų mėginiuose vandens storymės monitoringui tobulinti“

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2009 m.

Užsakovai: Norvegijos vandens tyrimų institutas.

 

„Biožymenų tiltai“

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2008 m.

Užsakovai: Norvegijos mokslo taryba.

 

„Genotoksiškumo ir citotoksiškumo biožymenų sistemos sukūrimas žaliavinės naftos poveikio žuvims eksperimentinėmis sąlygomis ir moliuskų laikymo naftos platformų laukuose tyrimai“

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2008 m.

Užsakovai: Norvegijos mokslų taryba, Norvegijos naftos industrijos asociacija.

 

”Mikrobranduolių analizė midijose kaip jūrinės aplinkos kokybės biožymuo”

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2008 m.

 

”Genotoksiškumo ir citototoksiškumo biožymenų grupės plėtojimas paveikus otus disperguota žaliavine nafta”

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2008 m.

 

”Genotoksiškumo ir citototoksiškumo biožymenų išvystymas žuvis veikiant žaliavine nafta laboratorinėmis sąlygomis, transluokuojant midijas į naftos platformų laukus bei vertinant dvigeldžių moliuskų kontrolinius atsakus”

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2008-2009 m.

 

„Baltijos jūros Klaipėdos zonos taršos ekotoksikologinis įvertinimas naudojant biožymenų indikacinę sistemą“

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2008 m.

Užsakovai: LVMSF

 

„Jūrinių naftos platformų taršos genotoksiškumo įvertinimo sistemos tobulinimas“

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2007 m.

Užsakovai: Tarptautinių tyrimų institutas Stavangeryje, Norvegija

 

„Šiaurės jūros  Ekofisk naftos išgavimo regiono  genotoksiškumo metodologinis įvertinimas“

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2006 m.

Užsakovai: Tarptautinių tyrimų institutas, Norvegija

 

„Jūrų taršos genotoksiškumo įvertinimo sistemos kūrimas ir jos pritaikymo galimybės Šiaurės jūros priekrantės ir giluminėse zonose“

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2005-2006 m.

Užsakovai: Tarptautinių tyrimų institutas, Norvegija

 

BioSea tarptautinės programos projektas „Aplinkos genotoksiškumo įvertinimo sistema monitoringui vandens storymėje, giluminėse zonose ir paveikus menkes naftos gręžinių išmetamaisiais vandenimis“

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2005-2006 m.

Užsakovai: Norvegijos naftos industrijos asociacija ir JIP kompanija. 

 

Baltijos jūros regioninis projektas

Projekto vadovai: habil. dr. Janina Baršienė

Projekto trukmė: 2003-2007 m.

Užsakovai: bendras GEF, ICES, HELCOM projektas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorijos