Projektai

„Aplinkos genotoksiškumo biožymenų paieška naujose žuvų ir moliuskų rūšyse“

2009m.,  Naftos kompanijos Total & Eni ir JIP.

 

“Aplinkos genotoksiškumas midijų mėginiuose vandens storymės monitoringui tobulinti“, 2009m., Norvegijos vandens tyrimų institutas.

 

„Biožymenų tiltai“, 2008, Norvegijos mokslo taryba.

 

„Genotoksiškumo ir citotoksiškumo biožymenų sistemos sukūrimas žaliavinės naftos poveikio žuvims eksperimentinėmis sąlygomis ir moliuskų laikymo naftos platformų laukuose tyrimai“, 2008m., Norvegijos mokslų taryba, Norvegijos naftos industrijos asociacija.

 

”Mikrobranduolių analizė midijose kaip jūrinės aplinkos kokybės biožymuo” – 2008.

 

”Genotoksiškumo ir citototoksiškumo biožymenų grupės plėtojimas paveikus otus disperguota žaliavine nafta” – 2008.

 

”Genotoksiškumo ir citototoksiškumo biožymenų išvystymas žuvis veikiant žaliavine nafta laboratorinėmis sąlygomis, transluokuojant midijas į naftos platformų laukus bei vertinant dvigeldžių moliuskų kontrolinius atsakus” – 2008-2009.

 

„Baltijos jūros Klaipėdos zonos taršos ekotoksikologinis įvertinimas naudojant biožymenų indikacinę sistemą“, 2008, LVMSF

 

„Jūrinių naftos platformų taršos genotoksiškumo įvertinimo sistemos tobulinimas“, 2007,Tarptautinių tyrimų institutas Stavangeryje, Norvegija

 

„Šiaurės jūros  Ekofisk naftos išgavimo regiono  genotoksiškumo metodologinis įvertinimas“  2006, Tarptautinių tyrimų institutas, Norvegija

 

„Jūrų taršos genotoksiškumo įvertinimo sistemos kūrimas ir jos pritaikymo galimybės Šiaurės jūros priekrantės ir giluminėse zonose“ 2005-2006, Tarptautinių tyrimų institutas, Norvegija

 

BioSea tarptautinės programos projektas „Aplinkos genotoksiškumo įvertinimo sistema monitoringui vandens storymėje, giluminėse zonose ir paveikus menkes naftos gręžinių išmetamaisiais vandenimis“, 2005-2006m., Norvegijos naftos industrijos asociacija ir JIP kompanija. 

 

Baltijos jūros regioninis projektas, 2003-2007m - bendras GEF, ICES, HELCOM projektas.

 

Parama tyrėjų išvykoms

Dotacijos sutartis. Mokslinės tyrėjų kompetencijos kėlimas tarptautinėje konferencijoje "16th International Conference on Environmental Science and Technology"

Projekto vadovai: dr. Laura Butrimavičienė

Mokslininkų grupių projektai

Skirtingų stresorių tipų toksiškumo vandens organizmams vertinimas

Projekto vadovai: dr. Laura Butrimavičienė

Projekto trukmė: 2017 - 2020 m.

Šio projekto metu bus įvertintas skirtingų stresorių tipų (cheminių ir fizikinio) toksiškumas įvairiems vandens organizmams skirtingose vystymosi stadijose. Pagrindinis projekto tikslas – laboratorinėmis sąlygomis nustatyti skirtingos sudėties ir kilmės cheminių ir fizikinio stresorių sukeltą biologinių efektų toksikologinį reikšmingumą vandens organizmuose ir jų atsistatymą pašalinus stresorius. Projekte bus nagrinėjami šie reiškiniai: a) cheminiai stresoriai aplinkoje realiomis koncentracijomis sukelia toksikologiškai reikšmingus efektus; b) aplinkoje nustatomas antropogeninės kilmės fizikinio stresoriaus poveikis organizmams ir sukeliami biologiniai efektai; c) organizmų atsistatymas pašalinus stresorius.

Eksperimentiniai tyrimai bus atliekami su keliomis skirtingų vystymosi stadijų gėlavandenėmis ir jūrinėmis organizmų rūšimis (žuvys, moliuskai). Stresorių toksiškumui vertinti bus pritaikytas sisteminis vertinimas, t.y. sukelti efektai bus vertinami nuo subląstelinio iki organizmo lygmens. Tyrimuose bus taikomas platus biožymenų spektras: citogenetiniai, biocheminiai, citologiniai ir fiziologiniai biožymenys. Kaip aplinkos streso indikatorius bus apskaičiuotas integruotas biožymenų atsakas, kuris yra svarbus ir naudingas vertinant ekologinę riziką bei gali būti taikomas aplinkos apsaugos valdyme.

Skirtingų stresorių tipų toksiškumo vandens organizmams vertinimas

Projekto vadovai: dr. Laura Butrimavičienė

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Laboratorijos