Projektai

Parama tyrėjų išvykoms

Dotacijos sutartis. Jaunosios mokslininkės kompetencijos ugdymas dalyvaujant tarptautinėje amfipodologų konferencijoje užsienyje

Projekto vadovai: Eglė Šidagytė-Copilas

Dotacijos sutartis. Jaunojo mokslininko kompetencijos ugdymas dalyvaujant tarptautinėje amfipodologų konferencijoje užsienyje

Projekto vadovai: dr. Denis Copilaş-Ciocianu

Užsienio partnerio mokslininko vizito finansavimo sutartis

Projekto vadovai: Eglė Šidagytė-Copilas

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-4), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Giedrė Višinskienė

Lietuvos - Baltarusijos projektai

Svetimkraščių vėžių poveikiai makrobestuburių bendrijoms ir vandens kokybės ekologiniams rodikliams

Projekto vadovai: dr. Aleksandras Rybakovas

Nacionalinės mokslo programos

Rūšinės ir funkcinės įvairovės reikšmė vandens ekosistemų paslaugoms didėjant eutrofikacijai ir cheminei taršai

Projekto vadovai: doc., dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms (INSIST)

Projekto vadovai: doc., dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Svetimkraščių vėžiagyvių invazijų įtaka mitybos tinklo sandarai ežeruose (SVETIMI TINKLE)

Projekto vadovai: doc., dr. Kęstutis Arbačiauskas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

IIMTEPP

Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos

Projekto vadovai: doc., dr. Kęstutis Arbačiauskas

Pagrindinės temos:

- Kompleksiškai tirti biologinius procesus, vykstančius skirtinguose gyvybės organizacijos lygmenyse, nuo ląstelės iki ekosistemos, panaudojant ir derinant inovatyvius ir standartinius tyrimų metodus ir metodologijas, gauti fundamentinių žinių apie biologinių sistemų funkcijas, reakcijas ir adaptaciją gamtinės ir antropogeninės kilmės trikdžiams siekiant biologinių procesų ir evoliucijos bei jų tvarumą užtikrinančių veiksnių supratimo.

- Numatyti naujų fundamentinių žinių taikymo perspektyvas, parengti biologinių sistemų funkcijų ir reakcijų vertinimo metodologijas ir biologinių sistemų tvarumo išsaugojimo rekomendacijas.

Mokslininkų grupių projektai

Dafnijų sezoninių fenotipų biocheminiai-proteominiai tyrimai ir jų panaudojimas taršos indikacijai (SEZOFEN)

Projekto vadovai: doc., dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Ūkio subjektų užsakymai

Eksperto paslaugos atstovavimui ES ežerų ekologinės būklės vertinimo pagal dugno bestuburius metodo interkalibracijos procese (Interkalibracija)

Projekto vadovai: doc., dr. Kęstutis Arbačiauskas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 m.

Laboratorijos