Projektai

Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Inovatyvios daugiafunkcinės biotekstilės su integruotais silicio dioksido ir sukcinito priedais sukūrimas bei šio produkto poveikio tyrimai

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Projekto trukmė: 2018m. – Iki visų įsipareigojimų įvykdymo

Mokslininkų grupių projektai

Elniniuose ir galvijuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų įvairovės tyrimai

Projekto vadovai: dr. Petras Prakas

Projekto trukmė: 2017–2020 m.

Projekto tikslas – nustatyti Lietuvos elniniuose (Cervidae) ir galvijuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų (Apicomplexa: Sarcocystidae) paplitimą ir rūšinę įvairovę. Kai kurios Sarcocystis rūšys yra patogeninės žmogui, naminiams bei laukiniams gyvūnams. Žmonės gali užsikrėsti Sarcocystis parazitais valgant termiškai neapdorotą jautieną ir kiaulieną, tačiau neatmetama galimybė, kad galimas užsikrėtimas ir per elninių mėsos vartojimą. Elniniuose Sarcocystis parazitų rūšinė sudėtis, paplitimas, specifiškumas šeimininkui, vidurūšinė įvairovė nėra pilnai žinoma. Registruotas aukštas  (~90%) Lietuvoje auginamų galvijų užsikrėtimas Sarcocystis cistomis, tačiau iki šiol Lietuvoje galvijuose rūšinė parazitų įvairovė nebuvo tirta. Atliekant suplanuotus morfologinius ir molekulinius tyrimus, natūraliai Lietuvoje paplitusių stirnų, tauriųjų elnių, briedžių Sarcocystis infekcijos parametrai bus lyginami su aptvaruose veisiamų dėmėtų elnių ir danielių; bus nustatytas Sarcocystis spp., aptinkamų elniniuose filogenetinis giminingumas žmogui patogeninėms rūšims; aprašytos naujos mokslui rūšys; gautos naujos žinios apie Sarcocystisparazituojančių elniniuose rūšinę sudėtį, paplitimą ir gausumą, specifiškumą tarpiniam šeimininkui, nustatyti vidurūšinio genetinio kintamumo dėsningumai; bus siekiama sukurti santykinai pigią, greitą ir tikslią molekuliniais metodais pagrįstą Sarcocystis rūšių identifikavimo metodiką galvijų mėsoje taip pat bus įvertintas šių parazitų rūšinis pasiskirstymas Lietuvos galvijuose.

Žąsiniuose paukščiuose aptinkamų Sarcocystis genties parazitų tyrimai (SARCOCYSTIS)

Projekto vadovai: dr. Petras Prakas

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

COST

FA0906 UV-B radiation: a specific regulator of plant growth and food quality in a changing climate

Projekto vadovai: dr. Regina Vyšniauskienė , dr. Vida Rančelienė

Projekto trukmė: 2010 - 2014 m.

Lietuvos - Latvijos - Kinijos projektai

Branduolinės jėgainės eksploatavimo poveikio ešerių (Perca fluviatilis) populiacijai įvertinimas remiantis genetiniais ir žuvų otolitų-natūralių aplinkos kontaminacijos radionuklidais bei šilumine tarša fiksatoriais, tyrimais (TAIVANIS)

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivano) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Nacionalinės mokslo programos

Invazinių paukščių rūšių plitimo, genetinės įvairovės bei adaptacijos ir natūralizacijos dėsningumų tyrimai (INVAZINIAI PAUKŠČIAI)

Projekto vadovai: (HP) dr. Dalius Butkauskas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Jungtinė veikla

Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai

Projekto vadovai: dr. Regina Vyšniauskienė

Partnerystės (Jungtinės veiklos) sutartis tarp Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Gamtos tyrimų centro.

Sutartis pasirašyta: 2012.05.30

Ūkio subjektų užsakymai

Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje (HERBAINVAZGEN)

Projekto vadovai: dr. Regina Vyšniauskienė

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Laboratorijos