Knygos ir knygų dalys

Grishanov, G., Švažas, S. 

The Nemunas River delta – the key site for migratory wildfowl populations. Vilnius: Akstis, 2013. 96 p. (rusų kalba). 

 

Žalakevičius, M., Žalakevičienė, I. 

Paukščių pavadinimų žodynas (antras papildytas ir pataisytas leidimas). Vilnius: Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro leidykla, 2012. 1257 p. 

 

Viksne, J., Švažas, S., Czajkowski, A., Mischenko, A., Kozulin, A., Kuresoo, A., Serebryakov, V., Janaus, M.

Atlas of Duck Populations in Eastern Europe. Vilnius: Akstis, 2010. 188 p.

 

Burba, A., Ivinskis, P., Stanevičius, V., Baranauskas, K., Rimšaitė, J., Gudžinskas, Z.

Vilniaus miesto saugomos teritorijos. Vilnius: Petro ofsetas, 2009. 32 p.

 

Švažas, S. (red.). 

Nemuno deltos regioninis parkas. Vilnius: Akstis, 2009. 72 p.

Žalakevičius, M.
Ornitologijos raida: nuo pirmųjų sieninių olų piešinių iki klimato kaitos ornitologijos. Development of ornithology: from first drawings on cave walls to climate change ornithology. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2013. 525 p.
Dagys, M., Vaitkuvienė, D.
Baltasis gandras Lietuvoje: lizdų atlasas. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2013. 142 p.
Balčiauskas, L., Žalakevičius, M., Narkevičienė, O., Jankauskaitė, A., Žalakevičienė, I., Jankauskienė, B., Vaitonis, G.
Gamtos tyrimų centro 2011 metų mokslinės veiklos ataskaita. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2012. 151 p.
Balčiauskas, L., Žalakevičius, M., Narkevičienė, O., Ziniene, E., Jankauskaitė, A., Žalakevičienė, I., Vaitonis, G.
Gamtos tyrimų centro 2010 metų mokslinės veiklos ataskaita. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2011. 127 p.
Treinys, R., Stončius, D., Skuja, S., Rumbutis, S.
Mažasis erelis rėksnys. Vilnius: Baltijos kopija, 2013. 48 p.
Balčiauskas, L., Žalakevičius, M., Jasulaitytė, G., Žalakevičienė, I., Jankauskienė, B., Vaitonis, G.
Gamtos tyrimų centro 2012 metų mokslinės veiklos ataskaita. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2013. 126 p.
Baršienė, J., Eitminavičiūtė, I., Kažys, J., Žalakevičius, M. ir kt.
Biota ir globali kaita. Antroji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2008. 132 p.
R. Treinys Saulius Skuja, Danas Augutis, Darius Stončius
Nest-site use by Black Stork and Lesser Spotted Eagle in relation to fragmented forest cover: case study from Lithuania
Žalakevičius, M., Žalakevičienė, I.
Paukščių pavadinimų žodynas. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009. 1223 p.
Žalakevičius, M.
Pasaulio paukščių lietuviškų pavadinimų sinonimų žodynas. Vilnius: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas, Gamtos tyrimų centras, 2010. 167 p.

Laboratorijos