Projektai

 

Imunitetas ekologijoje ir evoliucija: ‘paslėptas’ ligos poveikis, imuniteto atsakas ir sukeltos pasekmės Darvininei būklei

Sub-kontrakto vadovas: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Užsakovas: Lundo universitetas

Finansavimo šaltinis:Finansuojama Europos mokslo tarybos (ERC Advanced Grants). 

Projekto Nr. ERC panel LS8
Projekto trukmė: 2018 - 2021 m.
Projekto biudžetas: 229 925 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas: Naudojant paukščių maliarinių parazitų eksperimentines infekcijas nustatyti koki
ą įtaką gali turėti infekcinės ligos ir sukeltas imuninis atsakas ilguoju laikotarpiu, paveikiant organizmo fiziologinę būklę, reprodukciją ir gyvenimo trukmę

 

Projektas "Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje"

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Finansavimo šaltinis:

Finansuojama iš Europos socialinio fondo 2014-2020. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3- LMT-K-712- „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos "Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą" poveiklę "Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje". 

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0046.
Projekto trukmė: 2018 m.
Projekto biudžetas: 3 769,25 Eur
Projekto tikslas: Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje užsienyje. Šiam tikslui pasirinkta Pasaulio parazitologų draugijos organizuojama konferencija (ICOPA 2018, http://icopa2018.org/), kuri vyks 2018 m. rugpjūčio 19-24 dienomis Daegu (Pietų Korėja). Konferencijoje žodinio pranešimo metu bus pristatyti Gamtos tyrimų centro P.B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje vykdomų tyrimų naujausi rezultatai apie pasaulyje plačiai paplitusių paukščių maliarinių parazitų (gentis Plasmodium) patogeninį poveikį stuburiniam šeimininkui, vystymąsi pernešėjuose ir šiuolaikinei diagnostikai naudojamų molekulinių tyrimų privalumus ir trūkumus. 

 

Paukščių maliarijos sukėlėjų virulentiškumas: infekcijos sunkumą įtakojančių genetinių veiksnių nustatymas

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Finansavimo šaltinis:

Finansuojama iš Europos socialinio fondo 2014-2020. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3- LMT-K-712- „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus" 

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0016.
Projekto trukmė: 2017 - 2021 m.
Projekto biudžetas: 599 996 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas: Naudojant paukščių maliarinių parazitų eksperimentines infekcijas išaiškinti genetinius mechanizmus įtakojančius ligos sunkumą.

Projekto uždaviniai: 

Nustatyti virulentiško paukščių maliarinio parazito poveikį stuburiniam šeimininkui bei ištirti parazito ir šeimininko genų raišką skirtinguose tos pačios rūšies individuose.

Nustatyti filogenetiškai artimo paukščiams nevirulentiško maliarinio parazito daromą poveikį, ištirti parazito ir šeimininko genų raišką bei palyginti šiuos duomenis su virulentiško parazito transkriptomu. 

Nustatyti parazito multikloniškumo ir šeimininko sveikatos būsenos prieš eksperimentą įtaką infekcijos virulentiškumui. 

 

Straipsniai: Bernotienė ir kt. 2016; Palinauskas ir kt. 2016Žiegytė ir kt. 2016; Palinauskas ir kt. 2017; Žiegytė ir kt. 2017.

 

Kraujasiurbių vabzdžių pernešamų mišrių infekcijų vystymosi ir poveikio šeimininkui tyrimai 

Projekto vadovas: Vaidas Palinauskas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. MIP-038/2015
Projekto trukmė: 2015 - 2018 m.
Projekto biudžetas: 99 746,00 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas:  nustatyti kraujasiurbių vabzdžių pernešamų kraujo parazitų tarpusavio sąveiką ir įtaką šeimininkui esant mišrioms infekcijoms bei ištirti infekcijų patekimo kelius.
 
 

Parazitinių pirmuonių virulentiškumo mechanizmai

Projekto vadovas: Gediminas Valkiūnas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. MIP-045/2015
Projekto trukmė: 2015 - 2018 m.
Projekto biudžetas: 119 997,00 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas: nustatyti paukščių maliarinių parazitų sukeliamos patologijos dėsningumus bei išaiškinti genus, atsakingus už sukėlėjų virulentiškumą.

Projekto tema publikuoti straipsniai: 

Bukauskaitė ir kt. 2016; Ilgūnas ir kt. 2016; Valkiūnas ir Ježova 2017; Valkiūnas ir kt. 2015; Valkiūnas ir kt. 2016a; Valkiūnas ir kt. 2016b; Valkiūnas ir kt. 2017; Videvall ir kt. 2017

 

 

Parazitinių plokščiųjų helmintų specifiškumo ir rūšių formavimosi sąsajos su galimų šeimininkų įvairove 

Projekto vadovas: Virmantas Stunžėnas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. MIP-043/2015
Projekto trukmė: 2015 - 2018 m.
Projekto biudžetas: 99 987,00 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas:  nustatyti fundamentalius dėsningumus, nusakančius, kaip šeimininkų filogenetinė istorija, rūšių įvairovė ir ekologija nulemia Hymenolepididae šeimos kaspinuočių ir Allocreadiidae bei Gorgoderidae šeimų siurbikių rūšių divergenciją ir specifiškumą šeimininkams, sugebėjimą plisti naujose ekosistemos.
 

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Nr. KEL-011/2015), 2015

Projekto vadovė: Rasa Binkienė

 

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Nr. KEl-010/2015), 2015

Projekto vadovas: Vaidas Palinauskas

COST

CA18239 Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

Projekto trukmė: 2019-2023

Parama tyrėjų išvykoms

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Projekto viešinimas

Molecular and morphological approach terevealing, diversity, taxonomy and life-cycles oflarval flukes parasitizing in water molluscs

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotoja: O. Kudlai

Molecular and morphological characterization of avian malaria and related haemosporidian parasites

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Podoktorantūros stažuotė

Stažuotojas: D. Dimitrov

Molecular and morphological characterization of avian malaria and related haemosporidian parasites

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Stažuotojas: dr. Vladimirov Dimitar Dimitrov

Sutarties terminas: 2013.04.01 – 2015.02.28 (2013-02-28 Podoktorantūros stažuotės (mokslinių tyrimų atlikimo) sutartis su Lietuvos mokslo taryba Nr. 004/78).

Molecular and morphological approach torevealling diversity, taxonomy and life-cycles oflarval flukes parasitizing in water molluscs

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Stažuotoja: dr. Olena Kudlai

Sutarties terminas: 2013.04.01 – 2015.02.28 (2013-02-25 Podoktorantūros stažuotės (mokslinių tyrimų atlikimo) sutartis su Lietuvos mokslo taryba Nr. 004/79).

Parama doktoranto akademinei išvykai, 2013 m.

Projekto vadovai: dr. Rita Žiegytė

Podoktorantūros stažuotė „Paukščių maliarinių parazitų ir kitų hemoposporidijų (Sporozoa, Haemosporida) specifiškumo tyrimai“ (LMT PSTDOC-1), 2009-2011 m.

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Stažuotoja: dr. A. Križanauskienė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-13), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Išvykos-14), 2011 m.

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 21)

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Kiti projektai

Subcontract. Avian malaria, anti-malaria and telomerase treatments experiment as part of the ERC Advanced Grant „ EcoImmuneCosts“ research project name „EcoImmuneCosts_Canaries_Project“

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Projekto partneris: Lundo universitetas

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Podoktorantūros stažuotės

Paukščių hemosporidinių parazitų molekulinis apibūdinimas ir jų pernešėjų nustatymas

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Stažuotoja: dr. Carolina Romeiro Fernandes Chagas

Stažuotės trukmė: 2017–2020

Finansavimo šaltinis – Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ 

Projektas siekia gauti naujų žinių apie kosmopolitinių paukščių hemosporidinių infekcijų diagnozavimą bei transmisiją. Šie parazitai kenkia tiek paukščių, tiek dvisparnių vabzdžių sveikatai, tačiau yra nepakankamai ištirti. Svarbu paminėti, kad kai kurios hemosporidijų rūšys (pvz.: Plasmodium relictum genetinė linija pGRW4) yra aktyviai pernešamos tropiniuose regionuose, įskaitant Braziliją, o dabar plinta ir Europoje. Tai rodo globalią šių parazitų tyrimų svarbą. Podoktorantūros stažuotoja yra įvaldžiusi paukščių hemosporidijų tyrimo metodus paremtus polimerazės grandininės reakcijomis (PGR) naudojant citochromo b (cytb) sekų fragmentus, tačiau nėra naudojusi kitokių molekulinių žymenų hemosporidinių parazitų molekuliniam apibūdinimui, taksonomijos ar pernešėjų tyrimuose. Stažuotojos kvalifikacija šiais klausimais bus patobulinta. Gautos naujos žinios prisidės prie paukščių parazitologinių tyrimų Lietuvoje ir Europoje. Šis projektas, tai unikali galimybė pritraukti jauną tyrėją iš Brazilijos į Lietuvos laboratoriją, kuri yra pripažinta dėl darbų su paukščių hemosporidijomis.

Mokslininkų grupių projektai

Kraujasiurbių vabzdžių pernešamų mišrių kraujo infekcijų vystymosi ir poveikio šeimininkui tyrimai.

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Parazitinių pirmuonių virulentiškumo mechanizmai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Parazitinių plokščiųjų helmintų specifiškumo ir rūšių formavimosi sąsajos su galimų šeimininkų įvairove

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Siurbikių gyvenimo ciklų evoliucijos ir filogenijos analizė molekuliniais ir kariologiniais metodais (FLUKE)

Projekto vadovai: dr. Romualda Petkevičiūtė

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Dvigeldžiuose moliuskuose ir žuvyse parazituojančių siurbikių molekulinė identifikacija ir gyvenimo ciklai (SIURBIKĖS)

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Lietuvos - Ukrainos projektai

Bucephalidae šeimos siurbikių rūšių įvairovė ir specifiškumas šeimininkui: filogenijos ir gyvenimo ciklų analizė morfologiniais, kariologiniais ir molekuliniais metodais

Projekto vadovai: dr. Virmantas Stunžėnas

Projekto partneriai Ukrainoje: Žitomiro valstybinis I. Franko vardo universitetas

Projekto vadovas Ukrainoje: dr. Garbar A.

Projekto trukmė: 2012 - 2013 m.

Visuotinė dotacija

Maliarinių parazitų ir jiems giminingų hemosporidijų rūšių formavimosi mechanizmai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-047.
Projekto trukmė: 2011 - 2015 m.
Projekto biudžetas: 1 528 220,00 Lt
Mokslinio tyrimo tikslas: sužinoti naujos informacijos apie maliarinių parazitų ir kitų giminingų hemosporidijų rūšių formavimosi procesus ir genetinę įvairovę palaikančius mechanizmus, naudojant paukščių kraujo parazitus kaip modelius. Tyrimai bus vykdomi susiejant naujausias pavienių ląstelių tyrimo technologijas su pažangiais eksperimentiniais, genetiniais ir ekologiniais tyrimo metodais.

Paukščių maliarijos sukėlėjų virulentiškumas: infekcijos sunkumą įtakojančių genetinių veiksnių nustatymas

Projekto vadovai: dr. Vaidas Palinauskas

Projekto trukmė: 2017–2021 m.

Finansavimo šaltinis: Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus”

Vienas pagrindinių biologijos uždavinių yra parazitų virulentiškumo supratimas. Infekcijos gali skirtis vystymosi eiga ir poveikiu šeimininko sveikatai ne tik tarp filogenetiškai artimų, bet ir tarp tos pačios rūšies parazitų. Kas nulemia šiuos skirtumus tarp skirtingų individų užsikrėtusių tuo pačiu parazitu išlieka nežinoma. Mūsų keliama hipotezė teigia, kad infekcijos sunkumas yra nulemtas ne tik šeimininko imuninės sistemos, bet ir į organizmą patekusio parazito izoliatų (klonų) skaičiaus bei sąveikos tarp parazito ir šeimininko transkriptomų. Planuojame atlikti tris eksperimentus naudojant paukščių maliarijos sukėlėjo ir stuburinio šeimininko sistemą. Paukščių maliariniai parazitai (Haemosporida; Plasmodiidae) yra tinkami tokiems tyrimams, nes jie yra plačiai paplitę visame pasaulyje, aprašyta daugybė rūšių ir pasižymi plačia virulentiškumo įvairove. Projekto metu bus atliekami kompleksiniai tyrimai analizuojant parazito vystymosi eigą (kraujo stadijų vystymasis), fiziologinę šeimininko būklę ir, svarbiausia, šeimininko ir parazito transkriptomus pirminės infekcijos metu. Atliktos analizės leis daryti įžvalgas apie parazito-šeimininko sąvaiką genetiniame lygyje ir padės suprasti virulentiškų ir mažiau virulentiškų parazitų genų ekspresijos skirtumus. Gauti duomenys prisidės prie geresnio hemosporidijų evoliucijos supratimo, bus galimybė nustatyti bendrus žinduolių ir paukščių maliarijos sukėlėjų aktyvius genus bei įvertinti jų evoliucijos greitį ir kryptį.

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0016

IIMTEPP

Laukinės gamtos biologinės įvairovės ir ekologijos molekuliniai pagrindai

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Pagrindinės temos:

- Kompleksiniai tarpdisciplininiai laukinės gamtos biologinės įvairovės ir ekologijos tyrimai taikant platų spektrą modernių molekulinių metodų bei technologijų; šiais ir tradiciniais tyrimo metodais gautos informacijos konfliktų bei saitų siekiant naujų fundamentinių žinių apie biologinę įvairovę ir ją palaikančių genetinių, fenotipinių ir ekologinių mechanizmų klimato ir aplinkos kaitos sąlygomis įvertinimas.

- Naujų žinių pagrindu grįstų rekomendacijų dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ir ekologinės situacijos gerinimo laukinėje gamtoje parengimas.

Nacionalinės mokslo programos

Invazinių gėlavandenių moliuskų ir siurbikių bendrijų analizė naudojant genetinius žymenis (INVAZINIAI MOLIUSKAI)

Projekto vadovai: dr. Gražina Stanevičiūtė

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Laboratorijos