Žinduolių ekologijos laboratorija

Vadovas doc. dr. (hb.) LINAS BALČIAUSKAS

Pagrindinės tyrimų kryptys – žinduolių faunos (rūšinės įvairovės, gausumo ir jo dinamikos, biotopinio ir erdvinio pasiskirstymo, populiacijų demografinės struktūros) paplitimo bei ekologijos tyrimai, žinduolių populiacijų ir bendrijų funkcionavimo dėsningumų įvertinimas skirtinguose landšaftuose ir antropogeninių veiksnių įtaka, retųjų žinduolių (šikšnosparnių, miegapelių, ūdrų ir lūšių) populiacijų nykimą lemiančių veiksnių išaiškinimas. Žinduolių priimtinumo visuomenei ir jų poveikio aplinkai bei žmonėms analizė – socioekologiniai tyrimai, padedantys įgyvendinti šalies įsipareigojimus ES gamtosaugos srityje.
    Vykdo dvi ilgalaikes institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas:
1. Biologinių išteklių ir aplinkos kokybės būklės bei kaitos tyrimai, išsaugojimo mokslinis pagrindimas.
2. Biologinės įvairovės tyrimai ir prognozė globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis.

2014 metais laboratorijos darbuotojai perskaitė 16 pranešimų penkiose tarptautinėse konferencijose, publikavo (buvo bendraautoriai) 12 mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Science (WoS) duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo rodiklį Journal Citation Reports (JCR). Iš jų 4 Q1 ir 4 Q2 lygmens publikacijos.

2015 m. laboratorijos mokslininkai tyrimų medžiagą paskelbė 9 straipsniuose leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Science (WoS) duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo rodiklį Journal Citation Reports (JCR); 6 pranešimuose konferencijose bei 10 mokslo populiarinimo straipsnių.

 

Naujausia veikla

 

GTC ir LMŽD projektas “Plėšrūnų apskaita”

Gamtos tyrimų centras kartu su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pradeda pirmąjį Lietuvoje neprofesionaliojo mokslo (angl. Citizen science) projektą, skirtą stambiųjų plėšrūnų apskaitai. Kviečiame prisidėti prie stambiųjų plėšrūnų registravimo. Lauksime jūsų stebėjimų duomenų apie vilkus, lūšis ir ruduosius lokius.

Naujausią informaciją apie projektą galite rasti Žinduolių ekologijos laboratorijos tinklapio lange "Naujienos": http://www.gamtostyrimai.lt/lt/users/viewGroup/id.24/pageId.21
Daugiau

Atsisiųsti stebėjimo anketą

Žiūrėti video

LMŽD apie projektą

Laboratorijos