Projektai

Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Paprastojo pelėno (Microtus arvalis) paplitimo versliniuose soduose ir uogynuose nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Visuotinė dotacija

Miegapelių (Gliridae) populiacijų ypatumai šiaurės vakarinėje arealų periferijoje

Projekto vadovai: dr. Rimvydas Juškaitis

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto Nr. VPI-3.1-ŠMM-07-K-01-026).
Projekto trukmė: 2011 - 2015 m.
Projekto biudžetas: 600 738,00 Lt
Mokslinio tyrimo tikslas: nustatyti trijų rūšių miegapelių – lazdyninės, didžiosios ir miškinės – populiacijų ypatumus šių rūšių arealų šiaurės vakarinėje periferijoje, lyginant su kitose arealų dalyse esančiomis populiacijomis.

Plačiau

Laboratorijos