Geoaplinkos tyrimų laboratorija

Geoaplinkos tyrimų laboratorija, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr.
Kęstutis Jokšas
Laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 12
kestutis.joksas@gamtc.lt
525
doc. dr.
Margarita Jankauskaitė
Mokslo darbuotoja -
margarita.jankauskaite@gamtc.lt
518
dr.
Ieva Baužienė
Mokslo darbuotoja -
ieva.bauziene@gamtc.lt
517

Geochemijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr.
Ričardas Taraškevičius
Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 08
ricardas.taraskevicius@gamtc.lt
529
dr.
Rimantė Zinkutė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 08
rimante.zinkute@gamtc.lt
528
Laura Gedminienė Inžinierė (5) 210 47 08
laura.gedminiene@gamtc.lt
530

Geoekologijos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr.
Rimutė Stakėnienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja (5) 210 47 11
rimute.stakeniene@gamtc.lt
509
dr.
Eva Raudonytė-Svirbutavičienė
Mokslo darbuotoja (5) 210 47 12
eva.svirbutaviciene@gamtc.lt
608

Jūros geologijos ir geodinamikos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Krantotyros ir krantotvarkos sektorius, Adresas: Akademijos g. 2, Vilnius

Vardas, Pavardė Pareigos Kontaktai Kab.
dr.
Gintautas Žilinskas
Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 13
gintautas.zilinskas@gamtc.lt
507
dr.
Darius Jarmalavičius
Vyresnysis mokslo darbuotojas (5) 210 47 13
darius.jarmalavicius@gamtc.lt
506
dr.
Donatas Pupienis
Mokslo darbuotojas (5) 210 47 13
donatas.pupienis@gamtc.lt
502
Viktoras Karaliūnas doktorantas
viktoras.karaliunas@gamtc.lt
502

Laboratorijos