Knygos ir knygų dalys

Baltrūnas, V., Waller, R. I., Kazakauskas, V., Paškauskas, S., Katinas, V.
A comparative case study of subglacial bedforms in northern Lithuania and south-eastern Iceland
Žalūdienė, G.
Juozo Lukoševičiaus Žemės gelmių raidos koncepcija. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2005. 128 p.
Šliaupa, S., Hoth, P.
The Baltic Sea Basin. Berlin: Springer, 2011. 13-51 p.

Laboratorijos