Projektai

Ūkio subjektų užsakymai

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2019 m.

Klimato kaitos ir antropogeninis poveikis Nemuno potvyniams žemiau Neries žiočių ir šio ruožo (nuo santakos su Nevėžiu iki Klevinės žiočių) užliejamoms teritorijoms, pagal nuotėkio matavimus ir HEC-RAS modelį

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018 m

Beržės upelio hidrografinio tinklo kaitos analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018 m

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai 2018 metais analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m

Požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimo darbų atlikimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Projekto trukmė: 2018–2019 m

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2018 metais

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Projekto trukmė: 2018 m.

Ekstensyvaus ūkininkavimo poveikio Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminio ir paviršinio vandens sistemoms tyrimai

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: VšĮ Tatulos programa

Sutarties trukmė: 2017 m.

Mikroelemento ličio tyrimas vandens mėginiuose

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB Rėkyva

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2017 m.

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: BAB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Rėkyvos durpių telkinio monitoringo programa 2010 – 2020 metams

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Gruntinio vandens monitoringas nuotekų dumblo saugojimo aikštelėje Zapyškio seniūnijoje

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Kauno miesto požeminio vandens kokybės tyrimai (Kaunas)

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Mėšlu tręšiamų laukų požeminio vandens ir dirvožemio kokybės bei saugos tyrimai 2013 metams

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2013 m.

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2013 metams

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“.

Sutarties trukmė: 2013 m.

AB „Vievio paukštynas“ mėšlu tręšiamų laukų požeminio vandens ir dirvožemio kokybės bei saugos tyrimai (Paukštynas1)

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Mokslinis tiriamasis darbas „Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė“ (Rėkyva)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Vandenvietės esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens saugos tyrimai 2012 metams (Paukštynas)

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugos 2011-2013 m. (Gipsas)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba prie AM

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

2-jų veikiančių ir 13-os rekultyvuotų sąvartynų monitoringo paslaugos (Sąvartynai)

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: UAB „GROTA“

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

Baluošo ežero Ilgasalės tvarkymo techninio projekto parengimas ir abiotinės aplinkos tyrimų atlikimas

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regiono parko direkcija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mėšlu tręšiamų laukų požeminio vandens ir dirvožemio kokybės bei saugos tyrimai 2012 metų IV ketvirčiui

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Degalinės teritorijos ekogeologinis tyrimas ir požeminio vandens monitoringo programa

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: UAB „Kauno švara“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mėšlu tręšiamų laukų aplinkos apsaugos tyrimai 2012 metams

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: AB „Kauno grūdai“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Atlikti vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požieminio vandens saugos tyrimus 2012 metams

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 m.
 

Kauno m. nuotekų valykla. Gruntinio vandens saugos tyrimai dumblo saugojimo aikštelėje (Vandenvala)

Projekto vadovai: dr. Jonas Danguolis Diliūnas

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Cheminių elementų išplovimo iš cementinės atliekų matricos bandymai (Mėginiai)

Projekto vadovai: Reimundas Paunksnis

Užsakovas: VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Molėtų rajono Žalvarių vandenvietės požeminio vandens išteklių aprobavimas ir sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) projektas (Žalvariai)

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: UAB „Molėtų vanduo“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Kauno miesto vandenviečių požeminio vandens monitoringo ataskaitos parengimas už 2007-2011 metus ir programos sudarymas 2012-2016 metams (KaunoMV)

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Molėtų rajono 3 vandenviečių požeminio vandens išteklių aprobavimas ir sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) projektai (Molėtai)

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: UAB „Molėtų vanduo“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vievio paukštyno Buktos cecho teritorijos aplinkos monitoringas 2010–2011 metais (Paukštynas 2)

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė (Rėkyva)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Sutartys su valstybinėmis institucijomis

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2021 m.

Jungtinė veikla

Ekogeologinio tyrimo Margininkų kaime Taurakiemio seniūnijoje buvusio pesticidų sandėlio teritorijoje paslaugos pirkimas

Projekto vadovai: dr. Arūnas Jurevičius

Jungtinės veiklos sutartis tarp Gamtos tyrimų centro, UAB „Grota“ ir UAB „Sweco Lietuva“.

Sutartis pasirašyta: 2012.07.11

Laboratorijos