Projektai

  1. Dalyvauja projekte: „Invazinių patogenų biologinės kontrolės priemonių paieška siekiant išsaugoti Europos miškų ekosistemos bioįvairovę“ (akronimas: InvazBio). Projekto vykdymo laikotarpis: 2018–2019 m. Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa; projekto vadovas Lietuvoje: dr. Daiva Burokienė, GTC APL, Lietuva.
  2.  2014.10.20 – 2015.10.31 dalyvavo SCIEX projekte: „ALDERDECLINE - Occurrence and genetic diversity of the invasive alder pathogen Phytophthora alni s.l. in Switzerland and Lithuania“. Šveicarijos stipendijų fondo SCIEX NMSch - Scientific Exchange Programme NMS.CH (part of the Swiss Contribution to the New Member States of the EU). Šveicarijos federaliniame miškų, sniego ir kraštovaizdžio institute (Swiss Federal Research Institute WSL), Birmensdorfas, Šveicarija.
  3.  2010.10.15–2011.03.15 dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos (LMT) remiamame projekte „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ (sutarties su LMT Nr. GTC-10-10-15-1. Projekto pavadinimas: „Guobų maro sukėlėjo Ophiostoma ulmi sensu lato (s.l.) populiacijų ir kitų ligos pažeistą medieną kolonizuojančių grybų įvairovės tyrimai“. 
Žiliberas

Metalinių nanomedžiagų ekotoksikologinio poveikio gėlavandeniams dumbliams tyrimas (Dumbliai)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Projekto koordinatorius: Universite Paul Verlaine Metz

Projeko trukmė: 2009 - 2010 m. 

Kiti projektai

Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūros regione (COHIBA)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Projekto koordinatorius: Suomijos aplinkos institutas

Projekto trukmė: 2009 - 2012 m.

Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas (Ekotoksiškumas-10)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas , dr. Nijolė Kazlauskienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto trukmė: 2010 - 2013 m.

Nacionalinės mokslo programos

Uosialapio klevo invazijos ekotoksikologinė raiška kranto zonos ekotonuose (ACERTODUE)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Oksidacinio streso hidrofitams kaita dėl Acer negundo invazijos kintančių medžių lapų nuokritų (ACERTOX)

Projekto vadovai: dr. Levonas Manusadžianas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Parama tyrėjų išvykoms

Paramos tyrėjų išvykoms sutartis (Parama išvykai- 17)

Projekto vadovai: dr. Alina Krevš

Laboratorijos