Knygos ir knygų dalys

Dagys, M., Vaitkuvienė, D.
Baltasis gandras Lietuvoje: lizdų atlasas. Vilnius: Gamtos tyrimų centras, 2013. 142 p.
Raudonikis, L., Stanevičius, V., Brazaitis, G., Sorokaitė, J., Treinys, R., Dagys, M., Dementavičius, D.
Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo metodikos: paukščiai. Vilnius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2006. 304 p.
Skov, H., Heinänen, S., Žydelis, R., Bellebaum, J., Bzoma, S., Dagys, M., Durinck, J., Garthe, S., Grishanov, G., Hario, M., Kieckbusch, J. J., Kube, J., Kuresoo, A., Larison, K., Luigujoe, L., Meissner, W., Nehls, H. W., Nilsson, L., Petersen, I. K., Roos.
Waterbird Populations and Pressures in the Baltic Sea. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2011. 201 p.

Laboratorijos