Projektai

2014-2016 m. projektas “Darni vėjo energetikos plėtra vakarų Lietuvoje (DAVEP-VLIT)“. Finansavimo šaltinis: Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinis mechanizmas.

2014-2015 m. projektas “ Mokslinių tyrimų ir išsklaidytos informacijos apie saugomas rūšis parengimas ir įvedimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą“. Finansavimo šaltinis: Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinis mechanizmas.

2009-2013 m. projektas “Baltųjų gandrų (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje“. Baltųjų gandrų lizdų GIS duomenų bazės sudarymas, testavimas ir publikavimas. Koordinatorius: Lietuvos ornitologų draugija. Finansavimo šaltinis: LIFE+ programa.

2007-2008 m. projektas „Lietuvos CORINE žemės danga 2006“. CORINE GIS duomenų bazių sukūrimas. Užsakovas: European Environmental Agency (EEA). Koordinatorius: Aplinkos apsaugos agentūra.

2006-2007 m. “Conservation and sustainable management of biodiversity in Lake Druksiai: transboundary wetland complex of international importance“. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. ES Interreg III, South programa.

2006-2007 m. „Baltųjų gandrų lizdų perkėlimo nuo elektros oro linijų atramų bei elektros oro linijų apsaugos dėl gandrų daromo poveikio programos parengimas“. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: LR Aplinkos ministerija.

2005-2009 m. Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: Europos Komisija. Koordinatorius: Baltijas Vides forums (Latvija). Finansavimo šaltinis: LIFE programa.

2005-2008 m. Natura 2000 vietovių apsauga ir valdymas Lietuvos pajūryje. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: Europos Komisija. Koordinatorius: Ekologinis klubas “Žvejonė”. Finansavimo šaltinis: LIFE programa.

2005-2006 m. projektas “Karvelio keršulio Europinės populiacijos ekologiniai ir genetiniai tyrimai”. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: tarptautinis fondas “FEDENCA” (Ispanija).

2005-2006 m. projektas „Protection of endangered species of flora and fauna and their habitats through implementation of CITES and the Bern and Bonn Conventions and the related EU legislation“. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: Scanagri Denmark A/S (Danija).

2005-2006 m. „Gamtotvarkos planų 8 paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms bei 27 potencialioms buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms parengimas“. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

2005 m. projektas „Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikų bei individualių Natura 2000 teritorijų monitoringo programų parengimas“. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

2004-2007 m. projektas “Baltic Sea Regional Project (BSRP)“. Užsakovas: HELCOM (Suomija).

2003-2004 m. projektas “CORINE Land Cover 2000”. CORINE GIS duomenų bazių sukūrimas. Užsakovas: European Environmental Agency (EEA).

2003 m. projektas “Land cover changes in Lithuanian coastal zone during 1975-1995”. CORINE GIS duomenų bazių sukūrimas. Užsakovas: European Environmental Agency (EEA).

1999-2003 m. projektas “Approximation of Lithuanian capacity, policies and procedures on nature protection to EU requirements, with particular focus on implementation of the ECC Habitats Directive (92/43) and the ECC Bird Directive (79/409)”. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: Ornis Consult (Danija), NepCon (Danija).1998-1999 m. Mapping component of the National Oil Spill Contingency Plan of Lithuania. Užsakovas: Carl Bro (Danija).

1999-2000 m. projektas “Environmental Atlas of the Curonian Spit”. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: Blekinge regiono administracija (Švedija) ir Švedijos pakrantės apsaugos tarnyba (Švedija).

1998-2001 m. PHARE projektas “ICZM - Integrated Coastal Zone Management in the Baltic States and Poland“. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: SSC Satellitbild (Švedija).

1998-2000 m. projektas “Inventory of coastal and marine Important Bird Areas in the Baltic Sea”. GIS duomenų sluoksnių parengimas, tematinių žemėlapių sudarymas. Užsakovas: BirdLife (Danija), Ornis Consult (Danija).

Laboratorijos