CV

Išsilavinimas

1998 m. birželio 26d. įgytas Lietuvos Veterinarijos Akademijos, Veterinarijos gydytojos diplomas

2007 m. spalio 10d. apginta disertaciją tema “Šiaurės vakarų Palearktikos vabzdžiaėdžių žinduolių (Insectivora) helmintų faunistinė ir ekologinė-geografinė analizė” ir įgytas biomedicinos mokslų, zoologijos krypties daktaro laipsnis

Profesinė patirtis

1998-2001 – Lietuvos MA Ekologijos instituto P.B. Šivickio helminologijos laboratorijos asistentė.

2001-2006 – doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Ekologijos institute

2006-2007jaunesnioji mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto Ekologijos instituto P.B. Šivickio helminologijos laboratorijoje

2008, 2011 - podoktorantūros studijos Geologijos ir Geografijos Instituto Kvartero tyrimo laboratorijoje

Nuo 2007- Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto mokslo darbuotoja.

Mokslinių interesų kryptys (reikšminiai žodžiai):

Pagrindinė tyrimų sritis – kirstukų parazitų sistematika, biologija, bioįvairovė, filogenija ir filogeografija.

Dabartiniai moksliniai tyrimai: kirstukų cestodų sistematika ir filogenija.

Laimėtos stipendijos

2004 m. Pasaulinės mokslininkų federacijos ir Tarptautinės mokslinės kultūros centro stipendija.

2005-2006 m. Lietuvos nacionalinio mokslo ir studijų fondo stipendija.

Stažuotės

2002 m. spalio mėn. stažuotė Rusijos mokslų akademijos Sibiro skyriaus Gyvūnų sistematikos ir Ekologijos institutas Novosibirske: helmintų apibūdinimas ir kirstukų cestodų taksonomija.

2005 m. rugsėjo mėn. stažuotė Suomijos Miškų Tyrimo Institute (METLA) Helsinkyje: Cestodų genetiniai tyrimai (DNR ekstractija, amplifikacija ir sekvenavimas);

2008 m. spalis Europos sąjungos Synthesis stipendijų programa: stažuotė Gamtos Istorijos Muziejuje Londone.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Dr. Tim Littlewood, Gamtos Istorijos Muziejus Londone, Synthesis granto vadovas: “The reconstruction of Cestoda postglacial fauna in Europe using modern methods of molecular genetics”.

Prof. Vadim Korniušin, Ukrainos Nacionalinės Mokslų Akademijos I.I. Šmalhauzo Zoologijos institutas, mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo projektas.

Dr Svetlana A. Kornienko, Rusijos mokslų akademijos Sibiro skyriaus Gyvūnų sistematikos ir Ekologijos institutas Novosibirske, bendros mokslinės publikacijos.

Prof., D.Sc Boiko B. Georgiev, Bulgarijos Mokslų Akademijos Bendrosios Ekologijos Centrinė laboratorija, bendros mokslinės publikacijos.

Prof., D.Sc Vasyl V. Tkach, JAV Šiaurės Dakotos universitetas Biologijos skyrius, bendros mokslinės publikacijos.

Dalyvavimas moksliniuose projektuose

Dalyvavau trijuose Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamuose projektuose ir viename Lietuvos – Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo projekte

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose:

Pristatyta 2 pranešimų respublikiniuose ir 13 pranešimų tarptautiniuose moksliniuose renginiuose Lietuvoje, Čekijoje, Latvijoje, Rusijoje, Suomijoje, Slovakijoje.

Kita mokslinė veikla

Dalyvavau mokslinėse ekspedicijose Lietuvoje ir užsienyje: Karelijoje Gomselgos lauko tyrimo stotis (Rusija, 2003), Pripetės nacionalinis parkas (Baltarusija, 2004), Rodopų kalnai ir Tutrakano sritis (Bulgarija, 2007), Latvija (2006, 2007), Estija (2007).

Svarbiausios publikacijos:

Binkienė R., Kornienko S. A., Tkach V. V. 2015. Soricinia genovi n. sp. from Neomys fodiens in Bulgaria, with re-description of Soricinia globosa (Baer, 1931) (Cyclophyllidea: Hymenolepididae). Parasitological Research, 114(1):209-18. doi: 10.1007/s00436-014-4180-6.

Stunžėnas V., Petkevičiūtė R., Stanevičiūtė G., Binkienė R. 2014. Rhipidocotyle fennica (Digenea: Bucephalidae) from Anodonta anatina and pike Esox lucius in Lithuania. Parasitological Research, 113:3881-3883 doi: 10.1007/s00436-014-4102-7.

Kornienko S.A., Binkienė R. 2014. Redescription and systematic position of Soricinia tripartita Žarnowski, 1955 (Cestoda: Cyclophyllidea), a cestode species parasitic in shrews of the genus Sorex, including erection of a new genus, Gulyaevilepis. Folia Parasitologica, 61 (2): 141-147 doi: 10.14411/fp.2014.015.

Binkienė, R., Kontrimavičius, L. 2012. Mathevolepis alpina sp. n. (Cestoda: Hymenolepididae) from Alpine Shrew: the first record of the genus in Europe. Folia parasitologica, 59 (4): 295-300.

R. Binkienė, V. Kontrimavichus, E.P. Hoberg. 2011. Overview of the Cestode fauna of European shrews of the genus Sorex with comments on the fauna in Neomys and Crocidura and an exploration of historical processes in post-glacial Europe. Helminthologia, 48, 4: 207-228.

Kornienko S.A., Binkienė R. 2008. Neoskrjabinolepis merkushevae sp.n. (Cyclophyllidea, Hymenolepididae), a new cestode from shrews from the Palaearctic region. Folia parasitologica, 55:136-140.

Petkevičiūtė, R., Binkienė, R., Komisarovas, J. 2006. Diversity of Dilepididae (Cestoda: Cyclophyllidea) revealed by cytogenetic analysis. Journal of Helminthology, 80 (1), 59-63.

Binkienė R. 2006. Helminth fauna of shrews (Sorex spp.) in Lithuania. Acta Zoologica Lituanica, 16 (3): 241-245.

Žąsitytė R., Grikieniene J. 2002. Some date on endoparasites of common mole in Lithuania. Acta Zoologica Lituanica, 12 (3): 403-409.

Žąsitytė R. 2001. Cestodes of shrews (Insectivora, Soricidae) from Lithuania. Ekologija (Vilnius), 3: 19-22.

 

 

Laboratorijos